ETS, bouwsteen voor het Europese klimaatbeleid

02 November 2021, 15:00 - 17:00. Online, Free

Summary
Op 2 november 2021 organiseert de VVM een juridisch café, getiteld ‘ETS, bouwsteen voor het Europese klimaatbeleid’.
ETS, bouwsteen voor het Europese klimaatbeleid
event
event-icon-white-v3.png

02 November 2021 15:00 - 17:00

Op 14 juli 2021 presenteerde de Europese Commissie voorstellen om de beoogde 55% reductie van CO2-emissies per 2030 te bereiken (Fit for 55). Het Emissions Trading System (ETS) neemt hierin een belangrijke plaats in. Op dinsdag 2 november 2021 organiseert de VVM een juridisch café, getiteld ‘ETS, bouwsteen voor het Europese klimaatbeleid’.

Na een korte inleiding door Jos Cozijnsen gaan twee deskundige sprekers in op het bestaande systeem van het ETS, de werking en de implementatie ervan in Nederland. Ook de Wet CO2-heffing industrie, per 1 januari 2021 in werking getreden, krijgt aandacht. Vervolgens worden de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie om de werking van het ETS te verbeteren en uit te breiden toegelicht. De voorgestelde uitbreiding betreft de sectoren zeevaart, luchtvaart, wegvervoer en gebouwen. Eén van de voorgestelde verbeteringen betreft een koolstofcorrectie aan de grens van de EU. Bij de genoemde plannen zal steeds worden ingegaan op de te verwachten gevolgen voor burgers en bedrijven. Daarna zal Jos Cozijnsen een beschouwing geven over de plannen van de Europese Commissie. Tot slot is er, zoals gebruikelijk, de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Programma

14:45 Inloggen

15:00 Opening door Jelle van de Poel (sectie Milieurecht en Praktijk)
Inleiding door Jos Cozijnsen (Carbon Specialist bij Climate Neutral Group)

15:05 ETS en doorwerking in Nederland door Iris Kieft (associate partner bij NautaDutilh)

15:45 Pauze

15:55 Voorstellen Europese Commissie voor uitbreiding en verbetering van het ETS door Marlies Huijbers (jurist milieurecht, omgevingsrecht en arbeidsveiligheidsrecht bij KWA Bedrijfsadviseurs)

16:35   Beschouwing voorstellen Europese Commissie door Jos Cozijnsen

16:45   Discussie

17:00   Einde online sessie

Aanmelden
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?