Opening EXPO Hotel Expositie

18 January - 01 March 2019, 13:00 - 18:00. 's-Hertogenbosch, € 5,00

Summary
EXPO Hotel is an Experimental EXPO Experience of materialbased designs to look for a synergy in architecture and sustainable city development @Mengfabriek, Circular Hub Brabant.
Opening EXPO Hotel Expositie
event
event-icon-white-v3.png

18 January - 01 March 2019 13:00 - 18:00

EXPO Hotel Expositie beleeft op 18 januari 2019 haar officiële opening, met ontwerpen van Buro Kade, Ted Noten en Peyman Soleimani. Het experimentele EXPO Hotel toont aan dat de designer in de waardeketen van material based design, een centrale rol heeft.

Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is het groeiende grondstoffentekort. Grondstoffen vormen een belangrijke schakel in onze waardeketen. De serie van opeenvolgende activiteiten waarbij door elke schakel in de keten waarde toegevoegd wordt.

Material based design

Wanneer we de stad zien als bron, de bebouwde omgeving als magazijn vol bruikbare materialen en deze als uitgangspunt nemen voor material based design kunnen we een toekomst tegemoetzien waarin we de waardeketen gesloten houden.

Design en designers kunnen een probleem oplossen en waarde creëren. Goed design vertelt een goed verhaal!

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?