Gratis ontwikkeltraject voor startups in de circulaire stedenbouw

07 March 2019, 09:00 - 17:00. Amersfoort, Free

GOAL & TARGET
Doe mee aan ons gratis ontwikkeltraject voor beginnende ondernemers die zich bezig houden met circulaire stedenbouw.
Gratis ontwikkeltraject voor startups in de circulaire stedenbouw
event

07 March 2019 09:00 - 17:00

De gemeente Amersfoort biedt een gratis ontwikkeltraject aan voor beginnende ondernemers die zich bezig houden met circulaire stedenbouw. Het ontwikkeltraject geeft ondernemers de kans om goed naar hun businessmodel te kijken. Hiermee beoogt de gemeente de overlevingskans van duurzame initiatieven vergroten.

Start-ups en andere ondernemers die een nieuw(e) product of dienst willen ontwikkelen op het gebied van circulaire stedenbouw, kunnen voor de tweede keer deelnemen aan de Duurzame Uitdaging Amersfoort. In twee dagen leren zij hun idee uit te werken tot een realistische business case. Met dit ambitieuze ontwikkeltraject wil de gemeente Amersfoort potentiële vernieuwers helpen om een goede start te maken.

CO2-neutrale en afvalloze stad

Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 een CO2-neutrale en afvalloze stad te zijn. Omdat er de komende jaren fors gebouwd gaat worden, liggen er veel kansen voor de bouw- en sloopsector om bij te dragen aan deze ambitie. Ondernemers die hier een goed idee voor hebben dat ze willen uitwerken tot een business case, kunnen deelnemen aan het ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging Amersfoort, dat de gemeente samen met het Kennislab voor Urbanisme organiseert. Het gaat om nieuwe producten of diensten op het gebied van circulaire stedenbouw (ontwerp, uitvoering, bouw, sloop). Dit kan een project zijn dat de stad Amersfoort als geheel beïnvloedt, een stadsdeel maar ook elementen als een straat, park of gebouwen/woningen. Het project moet een link met de stad Amersfoort hebben en opschaalbaar zijn.

Meld je aan!

Maximaal tien projecten krijgen de kans om deel te nemen aan het ontwikkeltraject, dat bestaat uit een tweedaagse workshop Business Model Canvas en pitchtraining (7 en 21 maart) en een pitchavond voor een professionele jury bestaande uit de gemeente Amersfoort en private investeerders. Er is een beperkt aantal plekken en deelname is gratis.

Aanmelden kan tot 22 februari. Meer informatie en inschrijven gaat via onze website.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?