Handelsmissie circulaire economie in België | Gebouwde omgeving en Plastics & Chemische Recycling

17 - 19 November 2021, 08:00 - 19:00. Brussel, België, € 500,00

Summary
Inzicht te krijgen in de circulaire marktkansen in België en in contact te komen met nieuwe potentiële partners.
Handelsmissie circulaire economie in België | Gebouwde omgeving en Plastics & Chemische Recycling
event
event-icon-white-v3.png

17 - 19 November 2021 08:00 - 19:00

Bent u actief op het gebied van de circulaire economie en wilt u deze expertise in België inzetten? Ontdek marktkansen en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië tijdens de fysieke handelsmissie van 17 tot en met 19 november 2021.

Tijdens deze handelsmissie kunt u volop netwerken met potentiële klanten, zakenpartners en publieke stakeholders. U krijgt een update over trends, marktkansen en voorbeeldprojecten.

Circulaire economie in België

De overgang naar een circulaire economie zal in België naar verwachting bijna 100.000 nieuwe banen opleveren en een toegevoegde waarde van € 7,3 miljard. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

België is koploper op het gebied van onder meer recyclingvraagstukken en hernieuwbare plastics. Verschillende investeringen zijn gericht op versterking van de circulaire economie in de 3 gewesten. Bijvoorbeeld:

 • € 700 miljoen voor de bouw van 3 nieuwe recyclingcentra voor plastic afval. Doel is om in 2023 65% van het huishoudelijk afval te kunnen recyclen.
 • € 35 miljoen voor nieuwe technologieën en waardeketens, zoals innovatieve recyclingtechnieken (ook van complexe producten), het gebruik van secundaire of hernieuwbare grondstoffen of het inzamelen van afval.
 • € 30 miljard om tussen nu en 2050, driemaal zo veel renovaties in de bouw uit te voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt fors ingezet op circulair bouwen en verbouwen.

De knowhow die België de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, kan de weg openen naar nieuwe markten en samenwerking met buurlanden.

Voor wie?

De handelsmissie staat uitsluitend open voor organisaties die:

 • actief zijn in de sectoren gebouwde omgeving (utiliteitsbouw en/of woningbouw), en plastics & chemische recycling;
 • technologieën, producten of services aanbieden om de transitie naar een circulaire economie binnen deze sectoren te versnellen of bestendigen;
 • de Belgische markt willen verkennen;
 • zaken doen, of willen doen op de Belgische markt;
 • zakenpartners zoeken in Vlaanderen, Brussel of Wallonië en/of bestaande contacten willen onderhouden.
 • U kunt zich ook inschrijven als u al eerder aan een handelsmissie of beursbezoek aan België heeft deelgenomen.

Waarom deelnemen?

Deelname aan deze missie biedt de mogelijkheid om:

 • inzicht te krijgen in de circulaire marktkansen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië;
 • in contact te komen met nieuwe potentiële partners en klanten;
 • uw eigen Belgische contacten weer eens fysiek te ontmoeten;
 • te profiteren van de toegevoegde waarde van het optrekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Belgische markt;
 • inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf kansen kan benutten op de Belgische markt aan de hand van concrete voorbeeldprojecten;
 • in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang te krijgen tot de markt, door consortia te vormen en door publiek-private samenwerking.

Deelname en kosten

Meld u aan. De uiterste inschrijfdatum is 18 oktober 2021. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf in verband met het coronavirus). De voertaal is overwegend Nederlands. Sommige programmaonderdelen zijn in het Engels.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Flyer Handelsmissie België

Meer informatie ontvangen? 

Wilco Boer 

wilco@exportpartner.com

+316 13538869 

Of bekijk de website van de rvo:

https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/handelsmissie-circulaire-economie-belgie

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?