Leernetwerk Circulair Inkopen ICT Publieke Sector (LWN bijeenkomst 2)

19 September 2018, 14:30 - 18:00. Amsterdam, Free

GOAL & TARGET
Doel van het leernetwerk ICT is om publieke organisaties te helpen bij het circulair inkopen van ICT en hierbij toepassing van hergebruik van grondstoffen en CO2 reductie te stimuleren.
Leernetwerk Circulair Inkopen ICT Publieke Sector (LWN bijeenkomst 2)
event

19 September 2018 14:30 - 18:00

Public procurement met oog op klimaat, maar ook hergebruik van producten en grondstoffen en het verminderen van elektronisch afval (eWaste)? Sluit u dan aan bij het leernetwerk Circulair inkopen ICT en kom naar bijeenkomst 2 op 19 September met als focus 'Welke ruimte heb en kies je? ' (Organisatieverandering, Wet- en regelgeving e.d. - hoe pak je dat aan?)

Doel leernetwerk

Het doel van het leernetwerk ICT is om publieke organisaties te helpen bij het circulair inkopen van ICT en hierbij toepassing van hergebruik van grondstoffen en CO2 reductie te stimuleren. Dit doen we door gebruik te maken van nu al beschikbare kennis en middelen en het creëren van handvatten in de opmaat naar vervolgstappen op de lange(re) termijn. Dit leernetwerk is een van de activiteiten die het kabinet in 2018 financiert vanuit de Klimaatenveloppe, om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen.

Programma

De eerste bijeenkomst op 2 juli 2018 was gericht op het boven water krijgen van de grootste gemeenschappelijke behoeften binnen publieke organisaties om met Circulair inkopen van ICT aan de slag te gaan.

In de vervolgbijeenkomsten maken we vervolgens een verdiepingsslag voor de geprioriteerde behoeften en de hieraan gerelateerde onderwerpen. Hierbij is uiteraard ook aandacht voor het delen van bestaande kennis, middelen en ervaringen en het belichten van gerelateerde succesfactoren, drempels en beperkingen.

Aan het einde van zowel iedere individuele bijeenkomst als de afsluitende bijeenkomst willen we tot resultaten komen die u verder helpen én dagen we u uit tot het nemen van concrete acties en het starten van pilots.

Voor wie?

Het leernetwerk ICT richt zich op alle functionarissen binnen de publieke sector die een belang hebben dan wel van invloed kunnen zijn bij het verduurzamen van ICT inkoop binnen uw organisatie.

Deelnemende functionarissen kunnen zijn:

  • Inkopers / Contractmanagers
  • Categoriemanagers / ICT managers
  • Beleidsmedewerkers en -adviseurs
  • Budgethouders / Besluitvormers
  • Duurzaamheidscoördinatoren / Facility en Energiemanagers.

Meer informatie is de vinden op de website van PIANOo

Read more
There are no matches yet. Match to this event

Do you want to comment on this event?