Meld je aan voor de Circo Tracks!

02 September - 02 December 2021, -

Summary
workshop-programma voor ondernemers over bepaalde topics
Meld je aan voor de Circo Tracks!
event
event-icon-white-v3.png

02 September - 02 December 2021 -

Ontdek nieuwe business kansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met onze Tracks & Classes. Zie hieronder het overzicht van alle komende Tracks.

 

Een Track is een workshop-programma voor ondernemers, gedeeltelijk online en gedeeltelijk met fysiek samenkomen (uiteraard wanneer de maatregelen van de Rijksoverheid dit toelaten).

Track - Doe-het-zelfbranche 
02.09 (op locatie), 16.09 (online), 30.09 (op locatie)
Hoe kunnen gereedschappen, bouwmaterialen en decoratiematerialen circulair ontworpen worden? Welke circulaire mogelijkheden zijn er voor retailers? En hoe kan daar een verdienmodel aan gekoppeld worden en kan er dus geld mee verdiend worden? Welke circulaire trends zijn er in de bouw? Wat kan ik met reparatie, servicecontracten, diensten etc? Ontdek het en zet de eerste stappen tijdens de CIRCO Track speciaal voor de doe-het-zelfbranche. Meer informatie

Track – Circulariteit binnen verduurzaming bestaande woningbouw 
08.09  (op locatie), 17.09 (online) & 29.09 (op locatie)
Deze CIRCO Track staat in het teken van het verduurzamen van de bestaande woningbouw. Hierbij gaan we met de betrokken ketenpartijen  onderzoeken waar waardeverlies in het eigen bedrijf en in de keten optreedt. Dat kan verlies zijn in materiaal, tijd, energie of mankracht. Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe dit waardeverlies omgezet kan worden in waardecreatie. Op deze manier kan (de samenwerking in) de keten geoptimaliseerd worden. Het levert meerwaarde voor alle partijen, bijvoorbeeld door efficiënter werken, besparing van materiaal of het boeken van tijdwinst door slimmer en anders te organiseren. Meer informatie

Track – Circulaire Productieketens Textiel en Kleding 
09.09  (op locatie), 24.09 (online) & 06.10  (op locatie)
In Nederland worden grote hoeveelheden textiel gekocht én afgedankt. Circulair ondernemen kan helpen om de hoeveelheid onverkochte voorraden en textielafval te reduceren of te voorkomen. Hoe kun je als producent circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen toepassen in je eigen productieketen? Dat ontdek je in deze Circular Business Design Track. Meer informatie

Track – E-commerce verpakkingen en retourlogistiek 
Najaar 2021
De e-commerce sector groeit exponentieel, maar hierdoor neemt ook de klimaatimpact van de sector snel toe. De recente stijging van grondstofprijzen en schaarste maken circulaire businessmodellen steeds rendabeler. CIRCO biedt in samenwerking met NRK, KIDV en Thuiswinkel.org een driedaagse (online) workshop aan om bedrijven op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang. Meer informatie

Track – Scholenbouw Haarlemmermeer 
15.09, 27.10, 10.11 & 02.12
Schoolbesturen en gemeenten hebben te maken met druk op budgetten terwijl de eisen die aan schoolgebouwen worden gesteld alleen maar toenemen. Tegelijkertijd liggen er veel circulaire kansen, zoals levensduurverlenging en hergebruik van gebouwonderdelen. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe circulaire ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Aan de orde zal komen hoe levensduurverlenging en hergebruik concreet bijdragen aan de haalbaarheid van circulaire business modellen en product- en gebouwontwerp. Voor onderwerpen als ontwerp voor lange levensduur, refurbish, hergebruik, en recycling zullen gezamenlijk oplossingen worden gezocht. Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten worden nieuwe kansen ontdekt en wordt co-design en circulaire samenwerking in gang gezet. Meer informatie

Track – Circulaire Mobiliteitshulpmiddelen 
16.09 (op locatie), 30.09 (online) & 15.10 (op locatie)
Inkoop van mobiliteits-hulpmiddelen, zoals een rolstoel voor langdurig gebruik, scootmobiel, traplift of een elektrische deuropener, wordt gestuurd vanuit aanschafprijs en niet op kosten gedurende de hele levenscyclus. Ontwerp-optimalisatie van de hulpmiddelen en service na het eerste gebruik biedt kansen voor verlenging van de levensduur én kostenreductie over de gehele levensduur van producten. Meer informatie

Track – Circulaire kansen in de Limburgse betonindustrie 
21.09 , 5.10 & 19.10
De betonindustrie is een belangrijke leverancier voor de grootverbruikers van beton: de bouw en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector. Om CO2-uitstoot te reduceren is niet alleen hergebruik en recycling noodzakelijk, maar ook schoner produceren en slimmer ontwerpen. Daarvoor is innovatie nodig, in de hele keten. Door te innoveren ontstaan ook nieuwe verdienmodellen. Én het vergroot de aantrekkingskracht voor jonge medewerkers. Deze kansen kunnen alleen benut worden door als keten samen te werken. Meer informatie

CBM Circular Design Challenge meubel- en interieurbouw (VOLZET
Najaar 2021
​Tijdens de workshop over single-use plastics komt aan de orde hoe hergebruikconcreet bijdraagt aan de haalbaarheid van circulaire businessmodellen. Voor onderwerpen als materiaalkeuze, retourlogistiek, reiniging en recycling van single-use plastics zullen we gezamenlijk oplossingen zoeken. Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang! Meer informatie

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?