Officiële presentatie Transitieagenda’s Nederland Circulair in 2050

15 January 2018, 14:00 - 18:00. Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag

Summary
Nederland circulair in 2050. Op 15 januari worden de transitieagenda’s gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de Circular Award uitgereikt.
Officiële presentatie Transitieagenda’s Nederland Circulair in 2050
event
event-icon-white-v3.png

15 January 2018 14:00 - 18:00

Nederland circulair in 2050. Die ambitie is neergezet door het kabinet in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en door de maatschappelijke partners en meer dan 350 ondertekenaars onderschreven in het Grondstoffenakkoord.

Met dit Grondstoffenakkoord is de basis gelegd voor de ontwikkeling van vijf transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. In de agenda’s staan voorstellen die de omslag naar een circulaire economie versnellen.

Presentatie transitieagenda’s op 15 januari 2018

Op 15 januari worden de transitieagenda’s gepresenteerd en aangeboden aan de bewindspersonen, de voorzitters van de maatschappelijke partners en alle andere ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord (VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, VCP, Stichting Natuur & Milieu, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijksoverheid) vertellen aansluitend over de vervolgstappen.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de Circular Award uitgereikt. Dit is een verkiezing voor innovatieve projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland.

Informatie & aanmelden

Locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, te Den Haag

Datum: Maandag 15 januari

Tijd: 14:00-18:00 uur

Aanmelden: Wil je de officiele presentatie van de transitieagenda's bijwonen? Meld je aan via het inschrijfformulier. Met vragen en/of suggesties kun je terecht bij nederland@circulair2050.nl.

Achtergrond

Klik hier voor het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’

Klik hier voor het Grondstoffenakkoord

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event

Do you want to comment on this event?