Workshop: Leren voor Duurzame Ontwikkeling

04 February 2020, 16:00 - 18:00. Leeuwarden, Free

GOAL & TARGET
Inspiratiemoment voor iedereen die werkt in het onderwijs op PO en VO-niveau.
Workshop: Leren voor Duurzame Ontwikkeling
event
event-icon-white-v3.png

04 February 2020 16:00 - 18:00

Inspiratiemoment voor docenten basis- en voortgezet onderwijs & studenten/ docenten PABO.

Aanmelden via e-mail

RONDE TAFELGESPREK MET VERSCHILLENDE ONDERWIJSMAKERS + CAROUSSEL MET VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Profielwerkstukken en duurzaamheid, EcoSchools, Greidhoeke goes Klimaattop, Bosatlas voor Duurzaamheid, Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs, Curriculum.nu, de Techniekcoach, SPARK the movement, Stichting Nieuw Onderwijs, het IMYC, Keunstwurk en nog veel meer!

Free

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?