Informatie- en matchmakingbijeenkomst KIA-CE

23 June 2021, 10:00 - 12:00. Online, Free

Summary
Kennis omtrent nieuwe regeling TSE industrie delen met netwerk
Informatie- en matchmakingbijeenkomst KIA-CE
event
event-icon-white-v3.png

23 June 2021 10:00 - 12:00

Op 6 juli 2021 opent de uitgebreide innovatieregeling TSE Industrie. Tijdens deze informatie- en matchmakingbijeenkomst informeren we u uitgebreid over de Innovatiesubsidie Klimaatneutrale industrie, brandstoffen en circulaire economie.
Registreer via onderstaande knop:

AANMELDEN

Onderdeel van de uitgebreide innovatieregeling TSE industrie is de programmalijn Circulaire Economie vanuit de KIA CE. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven die nieuwe technologie ontwikkelen binnen de circulaire economie. Deze bedrijven dagen we -samen met onderzoeksorganisaties- uit om meer en goedkopere circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. Deze innovatie-inspanningen moeten uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Zo werken we aan een economie waarin het gebruik van alle grondstoffen minimaal is.

U krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de regeling. In het tweede deel gaan inhoudelijk in op het thema circulaire economie en de thema’s die in aanmerking komen voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan ‘ontwerp voor modulariteit, refurbishment, recycling en ontmanteling’, ‘voorspellend onderhoud & reparatie en renovatie’, ‘hergebruik en 2e kans gebruik’ en ‘substitutie en/of terugwinning van schaarse materialen’.

Tijdens de matchmaking willen we partijen met elkaar in verbinding brengen om samenwerkings-/consortiumpartners te vinden, waarmee een voorstel voor de subsidieregeling kan worden ingediend.

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?