Seminar Financials en Accountants in de Nieuwe Economie

20 January 2017, 09:00 - 17:00. Hogeschool Utrecht

Seminar Financials en Accountants in de Nieuwe Economie
event
event-icon-white-v3.png

20 January 2017 09:00 - 17:00

Wat betekent ‘circulair ondernemen’ voor bedrijfsvoering, financiering en accounting en welke structurele opleidingsvragen komen daaruit voort? Deze vraag staat centraal op het vijfde congres van de Community of Practice voor Financiële en Accountantsopleidingen voor de Nieuwe Economie op 20 januari.

De focus van het congres zal liggen op lessen uit de praktijk en vanuit het MKB over welke competenties nodig zijn, en hoe we deze competenties integraal kunnen verankeren in het curriculum. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen! 

Het 5e FAN congres wordt georganiseerd vanuit de Community of Practice FAN, die door Het Groene Brein is opgezet. FAN staat voor Financiële en Accountantsopleidingen voor de Nieuwe economie en bestaat uit tientallen opleidingen, banken, accountantskantoren en gelieerde organisaties. Gastvrouw van de bijeenkomst is dit keer Hogeschool Utrecht. Het event is onderdeel van de nationale ‘Week van de Circulaire Economie’.


Programma

Ochtendprogramma (10:30-12:30u)
Het ochtendprogramma is primair bedoeld voor verantwoordelijken en docenten van hogere opleidingen voor financials, controllers en accountants. Het programma is tevens geschikt voor professionals in het CFO-domein van middelgrote bedrijven die zich oriënteren op circulair ondernemen. Ook ‘inkopers’ van opleidingen voor financials en accountants zijn van harte welkom.

10:00 – 10:30 Inloop

10:30    Welkom: Door Janine Verbers (Instituutsdirecteur Faculteit Economie & Management Hogeschool Utrecht), en opening door dagvoorzitter Mark Beumer (programmamanager Het Groene Brein):

10:40    Key Note: Inleiding door Jeroen van Muiswinkel (bedrijfsfinancieringen Rabobank Nederland): Money makes the world go round. Maar wat betekent circulair ondernemen voor de rol van financials en accountants en kunnen zij deze ontwikkeling ondersteunen?

11:10    Collegetour: Volkert Engelsman (CEO Eosta) en Anne Jan Stuij (CFO Gispen) geven toelichting op de manier waarop bij Eosta en Gispen natuurlijk kapitaal en de principes van de circulaire economie zijn geïntegreerd in het business model. Hierop volgt een interactief vraaggesprek tussen de twee sprekers en het publiek o.l.v de dagvoorzitter.

11:50    Paneldiscussie: Aan de hand van stellingen namens de businesscase-eigenaren wordt besproken wat de visie op de besproken thema’s is vanuit de accountancy (gevraagd: Wim Bartels - KPMG), de financials (Jeroen Van muiswinkel – Rabobank), en het onderwijs (Janine Verbers – HU). Zij geven tevens aan of ze denken dat deze materie aanleiding moet zijn voor aanpassingen in opleidingen.

12:20    Conclusies: Ter afsluiting worden de conclusies verzameld en wordt besproken hoe deze vertaald kunnen worden in competenties die moeten worden opgenomen n het onderwijs.

12:30    Lunch 

Middagprogramma (13:30-16:30u)
In het middagprogramma komen opleidingsverantwoordelijken bij elkaar om antwoorden te vinden op de vraag hoe zij hun curricula kunnen aanpassen aan deze ingrijpende veranderingen in de economie.

13:30    Welkom: Door Janine Verbers

13:35    Situatieschets: Janine Verbers en Bouwe Taverne schetsen de huidige context. De recente nieuwe beroepsprofielen van de opleidingen zetten aan tot onderwijsvernieuwing. Welke plaats krijgt de Nieuwe Economie daarin? Leiden nu we op voor de Nieuwe Economie? Welke ideeën zijn er om duurzaamheid integraal mee te nemen in de curriculumontwikkeling? Welke ontwerp-keuzes maken collega’s? En welke best practises ontstaan daardoor? Waar staan we t.o.v. de conclusies uit het inspiratierapport?

13:45    Break out sessies: In kleinere groepen worden verschillende invalshoeken besproken. Allereerst vragen we onderwijsvertegenwoordigers om best practices op dit thema te delen.

Hoe leren we onze studenten integraal te denken/handelen? Hoe verbinden we met een duurzame beroepspraktijk? Welke nieuwe kennis is er nodig? Welke aanpak werkt?

Hierna wordt besproken hoe dit thema verder verankerd kan worden in de opleidingen, welke concrete oplossingen hieraan bijdragen en hoe we daar -samen met het werkveld- verder vorm aan kunnen geven. Welke focus kiezen we en hoe maken we – ook buiten de studiedagen- slim gebruik van dit netwerk?

15:30    Koffiepauze

15:45    Conclusies & Afsluiting: In een plenaire discussie worden de resultaten van elke groep opgehaald en worden vervolgstappen besproken.

16:30    Borrel Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten.

Aanmelden: Je kunt je aanmelden door een bericht te sturen naar Carien van der HaveGeef hierbij duidelijk aan of je voor het ochtendprogramma, het middagprogramma of beide onderdelen komt.

Read more
There are no matches yet. Match to this event

Do you want to comment on this event?