Sprintsessie warmtetransitievisie Ommen, Dalfsen en Hardenberg

16 - 17 October 2019. Ommen

Summary
Samen werken aan concept warmtetransitievisie of de bouwstenen daarvoor
Sprintsessie warmtetransitievisie Ommen, Dalfsen en Hardenberg
event
event-icon-white-v3.png

16 - 17 October 2019

De gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg gaan 16 en 17 oktober samen met hun stakeholders aan de slag met hun concept warmtetransitievisie. Dit doen zij tijdens een sprintsessie warmtetransitievisie.

De warmtetransitie, van het aardgas af, is een grote uitdaging voor Overijsselse gemeenten. Uiterlijk in 2021 moeten zij een warmtetransitievisie klaar hebben, waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Tijdens de tweedaagse sprintsessie wordt de kennis van verschillende partijen, zoals woningcorporaties, netbeheerders, lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen gebracht. Dat geeft veel inzicht in de mogelijkheden en geeft richting om aan verder te werken.  

Met Ommen, Dalfsen en Hardenberg erbij hebben straks al 15 van de 25 Overijsselse gemeenten een sprintsessie gehad. 

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?