Sprintsessie warmtetransitievisie Steenwijkerland, Zwartewaterland en Meppel

12 - 13 June 2019

Summary
Samen werken aan concept warmtetransitievisie of de bouwstenen daarvoor
Sprintsessie warmtetransitievisie Steenwijkerland, Zwartewaterland en Meppel
event
event-icon-white-v3.png

12 - 13 June 2019

De gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Meppel gaan 12 en 13 juni samen met hun stakeholders aan de slag met hun concept warmtetransitievisie. Dit doen zij tijdens een sprintsessie warmtetransitievisie.

Dit is de derde sprintsessie in Overijssel, na die van de Noordoost Twentse gemeenten in januari en die van Olst-Wijhe en Raalte in mei 2019. De sprintsessie van Steenwijkerland, Zwartewaterland en de Drentse gemeente Meppel is bijzonder, omdat hierin de samenwerking over de provinciegrenzen heen gaat.

De warmtetransitie, van het aardgas af, is een grote uitdaging voor Overijsselse gemeenten. Uiterlijk in 2021 moeten zij een warmtetransitievisie klaar hebben, waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Tijdens de tweedaagse sprintsessie wordt de kennis van verschillende partijen, zoals woningcorporaties, netbeheerders, lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen gebracht. Dat geeft veel inzicht in de mogelijkheden en geeft richting om aan verder te werken.  

Lees meer over de sprintsessies.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?