Sprintsessie warmtetransitievisie Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden

02 - 03 October 2019

Summary
Samen werken aan concept warmtetransitievisie of de bouwstenen daarvoor
Sprintsessie warmtetransitievisie Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden
event
event-icon-white-v3.png

02 - 03 October 2019

De gemeenten Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden gaan 2 en 3 oktober samen met hun stakeholders aan de slag met hun concept warmtetransitievisie. Dit doen zij tijdens een sprintsessie warmtetransitievisie. Dit is alweer de vierde sprintsessie in Overijssel.

De warmtetransitie, van het aardgas af, is een grote uitdaging voor Overijsselse gemeenten. Uiterlijk in 2021 moeten zij een warmtetransitievisie klaar hebben, waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Tijdens de tweedaagse sprintsessie wordt de kennis van verschillende partijen, zoals woningcorporaties, netbeheerders, lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen gebracht. Dat geeft veel inzicht in de mogelijkheden en geeft richting om aan verder te werken.  

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?