Tentoonstelling Geeft Acht! Schone kunst van militaire kleding

10 November 2018 - 31 March 2019, 10:00 - 17:00. Bunnik (Utrecht), € 9,00

GOAL & TARGET
Voor dit kunstproject hebben hedendaagse beeldende kunstenaars kunstwerken gemaakt van afgedankte militaire kleding. De textiel-afvalberg is ook voor defensie een grote problematiek.
Tentoonstelling Geeft Acht! Schone kunst van militaire kleding
event

10 November 2018 - 31 March 2019 10:00 - 17:00

In dit kunstproject staat het hergebruik van militaire kleding centraal. De thema’s zijn o.a. militairen, oorlog/vrede, textielafval, duurzaamheid en circulaire economie. Wij hebben 27 hedendaagse beeldende kunstenaars gevraagd kunstwerken te maken van afgedankte militaire kleding.

Waterliniemuseum brengt militair textielafval in beeld met tentoonstelling ‘Geeft Acht!’

Op zaterdag 10 november opent de nieuwe tentoonstelling ‘Geeft Acht! Schone kunst van militaire kleding’ in het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik. In deze tentoonstelling staat hergebruik van militaire kleding centraal.

Kunst met een boodschap

Het gebruik en de verwerking van uniformen is aan strikte regels gebonden, want een uniform mag niet als zodanig terugkeren in de maatschappij. In opdracht van het Waterliniemuseum, naar een initiatief van Stichting PubArt, zijn 27 hedendaagse beeldende kunstenaars uitgenodigd om kunstwerken te maken van en/of geïnspireerd op afgedankte militaire kleding, met als doel dit probleem in beeld te brengen en creatieve oplossingen aan te dragen. Dit heeft geresulteerd in een prachtige tentoonstelling waarin een breed scala aan disciplines, technieken, onderwerpen en ideeën tot uiting zijn gekomen. Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: militairen, oorlog en vrede, textielafval, duurzaamheid en circulaire economie.

Innovatie

Kunstenaars staan vaak aan de basis van innovatieve ontwikkelingen. Daarom is het interessant om hen bij maatschappelijke ontwikkelingen te betrekken en te ontdekken welke creatieve waarde zij kunnen toevoegen. Met het alsmaar toenemende textielafval is het interessant om te kijken naar de ideeën die kunstenaars zouden aandragen. Kunnen zij dit militaire textiel als grondstof gebruiken? Bewust omgaan met afval is daarbij niet het enige doel, maar ook om iets nieuws te creëren, iets vorm te geven en iets 'moois' te maken, misschien zelfs in oplage.

Meer dan mode

Textielafval kent vele bronnen, maar vaak wordt er alleen gerefereerd naar de mode-industrie. Bij het Waterliniemuseum Fort bij Vechten gaat de interesse uit naar het textielafval dat afkomstig is van Defensie; de militaire uniformen. Hoe gaat Defensie om met de problematiek van textielafval en wat zijn de mogelijkheden van het recyclen van militaire kleding? Luitenant-kolonel Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijksoverheid, bracht de initiatiefnemers in contact met sorteerbedrijf Biga Groep. Bij Biga Groep werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die afgedankte militaire uniformen sorteren en verknippen, om uiteindelijk te verwerken tot nieuwe producten.

Beeldvorming

Het thema is gekozen vanwege de beeldvorming van het militaire uniform, dat steeds vaker in de media en het publieke domein verschijnt. Zelfs camouflageprint is weer in het modebeeld te zien. Het is interessant om te kijken wat de invloed is van deze beeldvorming op zowel ons dagelijks bestaan als de daadwerkelijke betekenis van de militaire kleding. In combinatie met de problematiek rond het textielafval en de indrukwekkende omgeving waarin de kunstwerken getoond worden, de bomvrije kazerne van Fort bij Vechten, doet deze krachtige tentoonstelling haar naam eer aan.

Bezoek ‘Geeft Acht! Schone kunst van militaire kleding’ van 10 november 2018 t/m 31 maart 2019.

Deelnemende kunstenaars

Peggy Eras, Irma Frijlink, Rina de Haas, Barbara Houwers, Elganan Jelsma, Marjoleine van Kalken, Petra Knol Daudeij, Atty Kingma,  Bia Maas, Greetje Majoor, Romanina Mandricardo, Ted Moelker, Carola Mokveld, Rivka van Neerbos, Sunny Neeter, Nelleke Ponsteen Udo Prinsen, Els Rijerse, Afke Schenkelaars, Rob Schultheiss, Willem van Spronsen, Elaine Vis, Ank van der Wal, Elly Verkerk, Sacha Wendt, Elize van der Werff, Diklah Zohar.

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?