Wageningen University & Research gaat voor Material Flow Management. Doe mee aan onze aanbesteding!

22 March - 21 May 2021, - . Wageningen, Free

Summary
Aanbesteding Material Flow Management
Wageningen University & Research gaat voor Material Flow Management. Doe mee aan onze aanbesteding!
event
event-icon-white-v3.png

22 March - 21 May 2021 -

Het realiseren van de ambities op een circulaire bedrijfsvoering vraagt om nieuw perspectief op de omgang met afval en grondstoffen. Niet alleen kijken naar de ‘end-of-life’ fase van producten en materialen, maar naar de gehele levenscyclus en keten . WUR noemt dit ‘Material Flow Management’ en zij zoekt hiervoor een partner.

Via deze aankondiging hoopt WUR de interesse te wekken van een grote diversiteit aan marktpartijen. Partijen die zelfstandig of in combinatie met andere partijen ervaring hebben met:

… het voeren van contractmanagement over contracten met facilitaire dienstverleners

… het adviseren over het verduurzamen van bedrijfsprocessen (bij voorkeur op het gebied van circulariteit en grondstoffen)

… het uitvoeren van programmamanagement (bij voorkeur in relatie tot het behalen van duurzaamheidsambities)

… het inzamelen en (laten) verwerken van afvalstoffen.

De aanbesteding start op 22 maart en is te vinden via https://platform.negometrix.com met zoektermen als ‘Wageningen University & Research’ en ‘Material Flow Management’.

Zie voor meer informatie de bijlage.

20210317_Aankondiging_EU_aanbesteding_Material_Flow_Management.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?