Werkconferentie Financiering Circulaire Initiatieven en documentaire over problematiek en oplossingsrichtingen

15 December 2020, 13:00 - 16:00. Online, Free

Summary
In drie webinars onderzoeken we de mogelijkheid van meer financieringsmogelijkheden voor circulaire initiatieven
Werkconferentie Financiering Circulaire Initiatieven en documentaire over problematiek en oplossingsrichtingen
event
event-icon-white-v3.png

15 December 2020 13:00 - 16:00

Op 15 december is de Werkconferentie Financiering van Circulaire Initiatieven. Dit is een vervolg van een ronde tafelbespreking hierover op 7 juli j.l. Een belangrijk onderwerp voor de transitie naar de circulaire economie!

Programma:

A) Documentaire, call to action!

Op 14 december wordt een documentaire online gezet die gaat over de funding problematiek en welke oplossingsrichtingen er zijn. In de documentaire komen grote financiers, ondernemers, politici, duurzame inkopers en grote denkers aan het woord. Het is goed om deze voorafgaand aan de webinars te bekijken, de documentaire is een call to action om circulair financieren op te schalen. Sprekers in de documentaire zijn Michael Braungart, een aantal circulaire ondernemers, banken en andere financiers, spreker van de EU en de Staatssecretaris van IenW, Stientje van Veldhoven. Duur van de documentaire is ongeveer 45 minuten. 

B.) Webinars, dieper ingaan op benodigde actielijnen:

 • 13:00-13:45 Webinar vergroten aanbod financiering circulaire initiatieven
  Focus hierbij is op verschillende financieringsvormen en hoe die gezamenlijk kunnen zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor circulaire initiatieven.
  Sprekers: Metabolic, Goldschmeding Foundation, DOEN Participaties, Invest-NL en ABN AMRO
 • 14:00-14:45 Webinar metrics
  Wat is circulair en hoe maken we dit vergelijkbaar? Hoe kunnen we komen tot een gemeenschappelijke standaard?
  Sprekers: Circle Economy, Rabobank, PGGM
 • 15:00-15:45 Webinar belemmeringen in regelgeving
  Hier wordt gekeken naar de oplossingen voor onderkende juridische belemmeringen bij het verlenen van financiering, bijvoorbeeld regelgeving met betrekking tot ketenfinanciering.
  Sprekers: Rabobank, ING, Stichting DOEN
 • 15:45 tot 16:00 samenvatting en afsluiting.
  Deze werkconferentie komt tot stand in een samenwerking van een brede groep van gecommitteerde partijen, onder andere: Invest-NL, Rabobank, ABN AMRO, ING, Triodos Bank, PGGM, Doen Participaties, Versnellingshuis Nederland Circulair!, Circle Economy, Goldschmeding Foundation en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op basis van uw input tijdens de webinars wordt een kort videoverslag gemaakt en online gezet. De uitkomsten van de webinars zijn tevens input voor de verdere uitwerking van de gezamenlijke actieagenda financiering en circulaire economie.  Uw input is daarom zeer gewenst en belangrijk. We hopen op uw komst!

Klik hier om u in te schrijven
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?