11 tools waarmee je de circulariteit van producten en organisaties kan meten.

GOAL & TARGET
Hoe ver ben je met circulair?
11 tools waarmee je de circulariteit van producten en organisaties kan meten.
library

Als bedrijf of organisatie ben je bezig met circulair ondernemen. Maar waar begin je? Waar in je productieproces zit de meeste circulaire impact? Hoe selecteer je een circulaire aanbieder? En kan je in een getal vatten hoe circulair je organisatie al is? 

Om dit soort vragen te beantwoorden wil je kunnen meten hoe circulair een product, dienst, organisatie of keten is . 


Dit overzicht geeft elf instrumenten weer die je daarbij kunnen helpen. Het zijn niet de enige instrumenten, maar het biedt een startpunt. Een laatste opmerking: we hebben in dit overzicht alleen tools opgenomen die zich richten op circulariteit in het bijzonder en niet op duurzaamheid in het algemeen (zoals LCA-tools).  

Versnellingshuis CE - Tools meten Circulariteit
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?