15 mythes over de circulaire economie doorgeprikt

Summary
Leer meer over de 15 mythes over de circulaire economie
15 mythes over de circulaire economie doorgeprikt
library

MVO Nederland grijpt de Dag van de Duurzaamheid aan om de mythes van de circulaire economie door te prikken. MVO Nederland vroeg 15 experts welke mythes zij vaak tegenkomen. In de online publicaties ’15 mythes van de circulaire economie’ worden die vakkundig weerlegd.

De mythes rond circulair ondernemen

Circulair ondernemen staat flink in de belangstelling, maar lang niet altijd is helder wat daarmee wordt bedoeld. Circulair ondernemen is slim omgaan met afval, zegt de één. Leven zonder afval kost veel te veel tijd, denkt de ander. Maar wat houdt het precies in? MVO Nederland grijpt de Dag van de Duurzaamheid aan om de mythes van de circulaire economie door te prikken en vroeg 15 experts om de mythes te checken.

Vijfde Ray Andersonlezing

Bij de vijfde Ray Andersonlezing die MVO Nederland en Interface jaarlijks organiseren, staat in 2015 het thema ‘Zin en onzin van de circulaire economie’ centraal. Keynote speakers Coert Zachariasse (Delta Development Group) en Marius Smit (Plastic Whale) laten zien hoe zij de circulaire economie in praktijk brengen. Na lancering van de publicatie door dagvoorzitter Lars Moratis en Michel Schuurman (MVO Nederland) gaan de deelnemers aan de lezing over de mythes met de auteurs in gesprek.

Misvattingen doorprikken

Doelstelling van de publicatie is misvattingen rond de circulaire economie door te prikken en ondernemers te overtuigen van de kansen. Door over te stappen naar een circulair systeem, is aanzienlijke economische winst te halen, ontstaan nieuwe banen en neemt de vernietiging van onze leefomgeving af. De onterechte aanname leeft vaak dat eerst ‘de ander’ in beweging moet komen: de overheid, grote bedrijven, kleine bedrijven…..  MVO Nederland stelt daar tegenover dat ondernemers zelf hun toekomst in de hand hebben. In de Community of Practice Circulair Ondernemen kunnen ondernemers zelf aan de slag!

De online publicatie ’15 mythes van de circulaire economie’ kunt u hier raadplegen.

Meepraten over de mythes? Dat kan via Twitter met de hashtag #CEmythes.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?