203 organisaties realiseren 7% van de landelijke reductiedoelstellingen in 2020 op weg naar klimaatneutraliteit

203 organisaties realiseren 7% van de landelijke reductiedoelstellingen in 2020 op weg naar klimaatneutraliteit
library

De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie brengen versneld hun CO2-uitstoot terug. 203 vulden hun footprint-gegevens en reductiedoelstellingen in onze Klimaatbarometer in en dragen daarmee bij aan 7% van onze landelijke reductiedoelstellingen voor 2020:

Goede start

De Klimaattop in Parijs betekende voor veel organisaties de start van werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. De Nederlandse Klimaatcoalitie riep bedrijven, organisaties en (decentrale) overheden op om te werken aan klimaatneutraliteit, een stevige reductiedoelstelling voor 2020 te formuleren en hierover te rapporteren om inzicht te bieden in de resultaten. Want die zijn er.

Grote impact

203 deelnemers vulden hun CO2e-footprint gegevens in voor de Klimaatbarometer, ons overzicht van de gezamenlijke inzet en ambities. De huidige footprint van deze organisaties is niet gering: vergelijkbaar met 400.000 huishoudens. De impact van de klimaatneutrale ambities van deze organisaties is daarom ook groot: in 2020 zullen zij met elkaar 7% van onze nationale reductiedoelstellingen realiseren. 

Grote besparingen

Van 68 deelnemers weten we ook hun besparing over de jaren 2014 - 2015, omdat zij tweemaal de Klimaatbarometer hebben ingevuld. Met 18% besparing in een jaar zijn zij goed op weg naar een geheel klimaatneutrale bedrijfsvoering. Dit doen zij met name door te besparen op energieverbruik en het afnemen van groene stroom. Ter vergelijking: in Nederland hebben we totaal sinds 1990 slechts 12% minder CO2e uitgestoten. 

Lees hier het persbericht over de Klimaatbarometer 2016

De CO2e-gegevens en reductiedoelstellingen van de deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie hebben we verzameld. Ecofys heeft een analyse gemaakt van de gegevens en verwerkt in onderstaande rapportage. Om goed inzicht te bieden hebben we van het gehele rapport een infographic gemaakt:

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/bc2a9fdb0c8891811c85631505a81f18_large.png Lees hier het rapport over de CO2-gegevens

De reductiedoelstellingen en de inzichten van deze 203 deelnemers en de ambitie van de overige deelnemers om in uiterlijk 2050 klimaatneutraal te zijn zijn mooi en hoopvol, maar niet genoeg. Daarom roepen wij bedrijven, organisaties en (decentrale) overheden op om zich aan te sluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie en gezamenlijk te werken aan klimaatneutraliteit, inzicht te bieden en resultaten te behalen.

Op 23 november organiseren wij daarvoor een najaarsbijeenkomst. Meld je aan en doe mee.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?