3 voorwaarden voor een circulaire voedselketen

3 voorwaarden voor een circulaire voedselketen
library

Om de voedselketen circulair te maken zijn drie dingen nodig: 1. duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, 2. beperken van voedselverspilling, 3. optimaliseren van het gebruik van reststromen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschrijft deze 'aangrijpingspunten' in de beleidsbrief Voedsel voor de circulaire economie.

Een circulair voedselsysteem stelt hoge eisen aan landbouw, milieu, handel, groene groei, (top)sectoren en innovatie. Met een samenhangende en integrale aanpak van deze drie punten komt dat sneller dichterbij.

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen
Een goed beheer van natuurlijke hulpbronnen zorgt ervoor dat we in onze behoefte aan voedsel, energie en materialen kunnen blijven voorzien. Gebrekkig beheer leidt tot degradatie, verontreiniging en uitputting van deze hulpbronnen, waardoor bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid vermindert.

Beperken van voedselverspilling
Nog steeds wordt veel voedsel  verspild, zowel door consumenten als door bedrijven. Nederlanders eten bijvoorbeeld vaker sterk bewerkt voedsel, zoals snacks, waardoor bij bedrijven meer reststromen van eetbaar voedsel ontstaan. Om verspilling te beperken moeten consumenten worden aangezet tot meer 'voedselbewust’ gedrag, en bedrijven tot meer transparantie over hun reststromen.

Optimaliseren van het gebruik van reststromen
Reststromen van voedsel worden nog veel gebruikt als veevoer, of ze worden vergist voor energieproductie. Beide zijn weliswaar stappen naar een circulaire economie, maar het kan beter. Vergisting is niet meer nodig als reststromen eerder in de keten hoogwaardig worden hergebruikt. Bijvoorbeeld als voedsel, veevoer of grondstof voor bioraffinage. Voor een circulaire economie moet het meest hoogwaardige hergebruik worden gestimuleerd, door de hele keten heen.

Lees de beleidsbrief Voedsel voor de circulaire economie

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?