Advies Economische Agenda Zeeland

Advies Economische Agenda Zeeland
library

De provincie Zeeland werkt sinds twee jaar aan inbedding van circulaire economie. Daarmee is veel beweging gekomen, zowel bij bedrijven, overheden als instellingen. Bij het opstellen van de Economische Agenda Zeeland 2016-2020 is één van de uitdagingen om circulaire economie 'van marge naar mainstream' te brengen. ICE-Amsterdam zocht de kern voor de inbreng.

Koploper

Zeeland is koploper op vele fronten. Op het gebied van toerisme, groene stroom en de eerste getijdencentrale in Brouwersdam. Koploper of niet, de Zeeuwse economie staat voor een grote ontwikkelingsopgave. De provincie Zeeland ziet dat doorzetten van het bestaande economische model, vooral zal leiden tot optimalisering. In andere woorden: een beter efficiency in gebruik van kapitaal, grondstoffen, energie en arbeid. Zeeland profileert zich in de afgelopen twee jaar met aandacht voor het thema ‘Circulaire Economie’, door een reeks masterclasses met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Kansen voor bedrijven en sectoren

Bedrijven zien het als kans voor individuele ontwikkeling in sectoren als de bouw en het kusttoerisme, samenwerkende bedrijven, zoals in het programma Vitaal Sloegebied en Kanaalzone (VSK) en de ontwikkeling van het Maintenance Value Park (MVP) in samenwerking met het Kennis- en Innovatie Centrum MVP (Ki< MVP). Daarmee is Zeeland de eerste overheid in Nederland die circulaire economie implementeert in haar eigen activiteiten, als inkoop, en tegelijkertijd aandacht besteed aan inbedding in het bedrijfsleven.

Van thema naar werkwijze

Tot nu toe als een ‘speciaal thema’ maar voor de nieuwe Economische Agenda Zeeland wordt bezien op welke wijze de uitgangspunten van de circulaire economie leidend kunnen worden voor de verdere economische ontwikkeling van Zeeland. De circulaire economie onderscheidt zich van de bestaande economie door herijking op drie niveaus:

  • systeem
  • proces
  • technisch

Lees meer over de circulair economische ontwikkeling van Zeeland in de Economische Agenda:

Economische_Agenda_Zeeland.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?