JUMBO: we moeten meer samenwerken

JUMBO: we moeten meer samenwerken
library

"Als je als klant naar de JUMBO gaat, wat verwacht je dan? Het merendeel wil gewoon zorgeloos boodschappen doen", stelt Pieter Goudswaard, MVO adviseur bij JUMBO. "Consumenten zijn wel te inspireren, maar je moet ze niet lastig vallen met te veel informatie en keuzes. Als supermarkt moet je er dus voor zorgen dat de zaken goed geregeld zijn."

"Dat is een behoorlijke uitdaging. Een retailer als Jumbo heeft zo’n 32.000 producten, met allemaal een eigen complexe productieketen. Neem alleen al een paaseitje (chocolade, hazelnoten, melk, etc.). Je moet dus op zoek naar de grootste pijnpunten. Die zitten vaak in de primaire productie,” zegt Goudswaard. “Je moet vanuit je eigen overtuiging te werk gaan, stap voor stap, en accepteren dat de meeste aandacht uitgaat naar wat je nog niet doet.

Er bestaan natuurlijk certificeringsystemen die proberen te garanderen dat alles op orde is. De werkelijkheid is vaak complexer. En echte verandering bereik je niet met alleen het stellen van eisen aan de poort. Je moet leveranciers de ruimte en tijd geven om naar een gewenste situatie toe te werken."

Niet concurreren maar communiceren

"We moeten sturen op vooruitgang. Daarvoor moet je met je leveranciers en andere partijen in de keten in gesprek. Welke toekomst hebben zij voor ogen? Wat is het punt op de horizon en hoe kunnen we daar gezamenlijk naartoe werken? JUMBO wil die beweging inzetten, ook met producenten en leveranciers die er nog niet helemaal zijn. We moeten gezamenlijk projecten starten die verder gaan dan de norm, de grenzen verleggen."

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/381478baff87094c08d3c7dad8bb9cd7_large.jpg

"Dat is niet geheel zonder risico’s. Je krijgt behoorlijk wat kritiek op je af. Het lijkt soms wel of alleen ellende nieuwswaarde heeft. Journalisten duiken al snel op de negatieve details en gaan voorbij aan de grotere beweging die je probeert in te zetten en alles dat er al wel gebeurt. Zeker bij grote merken en retailers als JUMBO."

"Je merkt ook dat concurrentie soms in de weg zit van structurele verbetering. Retailers, A-merk fabrikanten, leveranciers en producenten, ze zitten allemaal met dezelfde vragen, maar iedereen bewandelt zijn eigen pad. Als daar meer samen wordt gewerkt, scheelt dat veel tijd en geld."

Reality check

"Op het moment werk ik aan projecten voor onder andere duurzamere grootschalige productie van tropisch fruit en het (op lange termijn) vruchtbaar houden van landbouwgrond. Dat doe ik samen met een groep vooruitstrevende bedrijven en MVO Nederland. Het is heel inspirerend om met verschillende partijen uit de keten aan tafel te zitten. Ook met  de kleinere leveranciers en producenten. Ik zie het als een soort 'reality check'; je houdt elkaar scherp. Ik nodig dan ook iedereen uit de sector uit om aan te haken."

Read more

Do you want to comment on this library-item?