Ben jij al op de hoogte van de MVO-trends 2017?

Ben jij al op de hoogte van de MVO-trends 2017?
library

Merk je ook dat maatschappelijk verantwoord ondernemen langzaamaan de overhand krijgt? Er zijn nauwelijks nog sectoren waarin niets aan MVO gedaan wordt. In het MVO Trendrapport 2017 lees je - los van sectoren of branches - wat er op MVO-gebied op je af komt en hoe koplopers daarmee omgaan. Doe er je voordeel mee!

'Kantelpunten binnen handbereik' is de titel van het MVO Trendrapport 2017. We zien namelijk een enorme beweging van mensen die het anders willen. Zij verduurzamen hun bedrijven, werken aan positieve impact en laten ethische argumenten zwaarder wegen in hun beslissingen. Ondernemers zien grote kansen in de uitdagingen waar onze wereld nu voor staat. Dat positieve geluid is de rode draad in ons MVO Trendrapport 2017. We beschrijven de volgende 7 trends:

1. Werelddoelen bepalen de opdracht

Met de Sustainable Development Goals en ‘Parijs’ als leidraad, bepalen bedrijven hun
fair share.

2. Ethiek is terug

Discutabele activiteiten zijn niet meer te verdedigen met financiële of technische argumenten.

3. Burgemeesters tonen lef

Steden bruisen van de creativiteit en ambitie. Je krijgt er ruimte om duurzame oplossingen te ontwikkelen.

4. Praatclubs zijn passé

Ondernemers willen niet meer vrijblijvend klankborden, maar afspraken maken en gezamenlijke actieplannen opstellen.

5. Duurzaamheid wordt een onderwerp bij de kapper

Zelfs Jan met de pet praat over MVO. En hij heeft er nog verstand van ook.

6. Minder slecht is niet meer goed genoeg

Koplopers beperken niet hun negatieve, maar vergroten hun positieve impact.

7. Domino-effect gooit markten om

Na de energietransitie is ook duurzaam voedsel here to stay. Meer kantelpunten volgen.

Lees het volledige MVO Trendrapport 2017

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Jos Reinhoudt

Duurzame Denkkracht at MVO Nederland

Do you want to comment on this library-item?