Benchmark Circular Business Practices 2015

Benchmark Circular Business Practices 2015
library

Hoe werken 52 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven aan een circulaire keten? VBDO onderzocht hun inzet en concludeert: ongeveer de helft neemt circulaire ondernemen integraal op in hun strategie. Toch verkeren de meeste bedrijven nog in de beginfase van circulair ondernemen:

Hoogste score circulair ondernemen voor BAM

Bouwbedrijf BAM komt als beste uit de bus op het gebied van circulair ondernemen. Dat is de uitkomst van het vergelijkend onderzoek door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder 52 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven naar hergebruik en afvalvermindering.

De VBDO is vooral positief over de innovaties die BAM heeft gedaan. Een voorbeeld daarvan is het ‘Laag Energie Asfalt Beton’, met lagere productietemperatuur dan conventioneel asfalt. Dit levert een CO2 -reductie van 30 procent op en vermindert het energieverbruik met 30 tot 40 procent.

Daarnaast steekt het bouwbedrijf veel energie in overleg met opdrachtgevers, partners en leveranciers over de recyclebaarheid van bouwmaterialen en -constructies. Ook tijdens het bouwproces wordt gelet op duurzaamheid.

Circulair ondernemen

Naast BAM scoren DSM en Philips hoog, met een respectievelijke tweede en derde plaats. Verder blijkt uit het onderzoek dat 52% van de onderzochte bedrijven aspecten van circulair ondernemen in hun strategie heeft opgenomen en 48% specifieke doelen heeft gesteld op dat gebied.

Aanbevelingen

Toch valt er nog veel te verbeteren, vindt de VBDO. Bij een deel van de onderzochte ondernemingen kan nog flink gesleuteld worden aan het opstellen van duidelijke ambities op het gebied van circulair ondernemen. Daarnaast kunnen beursgenoteerde ondernemingen hun producten slimmer ontwerpen, zodat de onderdelen beter kunnen worden hergebruikt. Ondernemingen zouden meer tijd moeten stoppen in het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, waarbij bijvoorbeeld producten niet langer worden verkocht maar ‘uitgeleend’. Tot slot spoort de VBDO ondernemingen aan om samen te werken met leveranciers, klanten en medewerkers om hun circulaire prestaties te verbeteren.

Duurzaamheidsthema’s

De VBDO bezoekt jaarlijks aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven om vragen te stellen over duurzaamheidsthema’s. In 2015 vroeg de VBDO bedrijven naar het beleid op gebied van ‘Circulair ondernemen’. VBDO stelde vast dat 48% van de ondernemingen beleid heeft geformuleerd, in 2014 was dit nog maar 37%. 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door inhoudelijk steun van Accenture.

VBDO_Benchmark_Circular_Business_Practices_2015.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?