Bereken de financiële restwaarde van circulaire bouwmaterialen

Summary
Berekenen van financiële restwaarde circulaire bouwmaterialen
Bereken de financiële restwaarde van circulaire bouwmaterialen
library

Ben je leverancier van (circulaire) bouwproducten, maar is het realiseren van een circulair businessmodel een uitdaging? Of ben je ontwikkelaar van circulaire bouwprojecten, maar verdwijnt het voordeel dat duurzaamheid oplevert, omdat duurzame materialen gewoon ‘lineair’ afgeschreven moeten worden? Lees dan verder.

Restwaarde van circulaire bouwproducten wordt door verschillende belanghebbenden op een andere manier of zelfs helemaal niet meegerekend, waardoor de potentie van circulaire bouwproducten niet gerealiseerd wordt. Dat is zonde, want het kán wel!

Prototype

Een gedegen aanpak voor het berekenen van restwaarde in de bouw, waarop de verschillende belanghebbenden kunnen vertrouwen, ontbreekt tot op de dag van vandaag echter. C2C ExpoLAB en TNO zijn vorig jaar begonnen met een prototype van een restwaarde rekenmodel voor bouwproducten. Dit model geeft de restwaarde van het bouwproduct in een bandbreedte en geeft aan welke businessmodellen mogelijk interessant zijn voor het in de markt zetten van het product.

Het uiteindelijke doel van dit model is een stimulering van circulariteit in de bouw, door een gedragen en gevalideerd methode voor het berekenen van financiële restwaarde voor circulaire bouwproducten. 

Tekst gaat verder onder het filmpje.

Restwaarde

We beogen dat de restwaarde en de daaruit volgende businessmodellen geaccepteerd en gedragen worden door de stakeholders in het bouwdomein (van materiaalproducenten tot financiers, taxateurs en architecten) zodat uiteindelijk de sector met restwaarde kan gaan werken.

Het model kan nu product-specifiek worden toegepast en zal als uitkomst de restwaarde van producten (in een bandbreedte) geven, waarbij deze restwaarde is opgebouwd uit een aantal factoren zoals de materiaalwaarde. Ook de kosten voor eventuele terugname van het product (losmaakbaarheid, transport) en refurbishment worden meegenomen.

Daarnaast kan het verschil worden aangegeven tussen een lineair en circulaire business model. Hieruit volgt ook vanaf welke periode welk businessmodel het meest winstgevend is en hoeveel producten hiervoor in omloop zijn.

De focus ligt in dit model momenteel op producten uit de bouw die een relatief korte gebruiksduur hebben (cq. 3-15 jaar), bijvoorbeeld de inrichting (tapijt), quasi-vaste inrichting (binnenwanden, plafonds), installaties (liften, luchtzuivering, warmte-installaties) en gevels/gevel onderdelen zoals deuren. 

Download nu het Projectplan Financiële Restwaarde Circulaire Bouwproducten

Projectplan Financiële Restwaarde Circulaire Bouwproducten
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?