Bestaande ideeën worden omgegooid!

Bestaande ideeën worden omgegooid!
library

Fabrikanten die de hele technische levenscyclus van hun producten beheren en deze aan het einde van de levenscyclus terugnemen, verlengen hun verantwoordelijkheid over hun producten en kunnen deze hergebruiken. De circulaire economie brengt daarmee ook voor fabrikanten vele voordelen:

LCAM whitepaper

In de derde LCAM whitepaper van DLL wordt uitgelegd waarom zulke gesloten waardeketens belangrijk zijn en hoe bedrijven over kunnen gaan op zo’n systeem.  

Beweegredenen

Fabrikanten zien steeds meer het belang om grip te hebben op hun bedrijfsmiddelen. Maar hoe haal je als fabrikant op succesvolle manier waarde uit gebruikte bedrijfsmiddelen? In de whitepaper worden 4 beweegredenen van fabrikanten beschreven voor gesloten waardeketens, namelijk economie, milieu, klant en informatie. Economie en milieu liggen voor de hand. Bij klant kunt u denken aan toenemende service voor klanten en bij informatie aan leer over slijtage van onderdelen.

Terugname van bedrijfsmiddelen

Een circulaire waardeketen richt zich op het proces van productie tot eindgebruiker, maar ook op het proces van eindgebruiker tot fabriek. In de paper worden vier proces stappen beschreven  vanaf het moment dat de terugname tot aan het terugbrengen in de aanvoerketen:

  1. Identificatie en inzameling
  2. Kwaliteitscontrole en terugwinning
  3. Afvoer, en:
  4. Herdistributie.

Barrières

Er zitten veel voordelen aan gesloten waardeketens en toch zijn er voor veel bedrijven bepaalde belemmeringen waardoor ze nog niet zijn overgestapt. In de whitepaper komt naar voren dat deze barrières vaak te maken hebben met onduidelijkheid. Onduidelijkheid over wat er nodig is om een gesloten waardeketen te realiseren, over de voordelen, over de waarde van de materialen die teruggewonnen worden en meer.

Overwinnen

Er zijn meerdere maatregelen die fabrikanten kunnen nemen om van beperkingen zo min mogelijk last te hebben en hun uitdagingen te overwinnen. Zo kan het helpen om maatregelen die nodig zijn om een gesloten waardeketen te creëren, vast te leggen in de organisatie. Ook is het belangrijk om transparant te zijn naar de klant omdat werken met gesloten waardeketens nog relatief onbekend is. En om goed te kunnen werken, moet er een constante aanvoer van de gebruikte bedrijfsmiddelen zijn. Wanneer de bedrijfsmiddelen bij de klant zijn, is het zinvol om producten te blijven monitoren. Zo kan het bedrijf als dat nodig is hun bedrijfsmiddelen repareren of upgraden. Bij dit deze werkwijze kan de rol van leasen groter zijn dan alleen helpen bij het waarmaken van een gesloten waardeketen. Leasen kan bijvoorbeeld ook helpen bij andere zaken als het voorkomen van betrokkenheid van derden bij de processen.

Meer informatie en de checklist voor terugname gebruikte bedrijfsmiddelen kunt u vinden in de whitepaper zelf. Deze is gratis te downloaden via de website van DLL in Nederlands, Engels of Frans.  

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?