Bijzondere verhalen uit een Repair Café

Summary
Het verhaal achter een reparatie in het Repair Café is vaak heel bijzonder en mooi.
Bijzondere verhalen uit een Repair Café
library

Vanaf de oprichting in 2013 ben ik vrijwilliger bij het Repair Café in Steenwijk. In al die jaren heb ik de mooiste verhalen verzameld die schuil gaan achter een reparatie. Die verhalen heb ik nu gebundeld en uitgegeven. Het boekje is tegen kostprijs voor € 5,00 te bestellen bij mij via het mailadres: dvdhelm[at]online.nl.

Bijzondere verhalen uit een Repair Café

De verhalenbundel die ik heb geschreven geeft een doorsnee beeld van hoe het er toe gaat tijdens een bijeenkomst van een Repair Café. Reparaties in het Repair Café zijn geen zakelijke diensten; het zijn persoonlijke ervaringen die bezoekers en reparateurs samen meemaken. Samen gaan zij op het avontuur van een reparatie.

In deze verhalenbundel dring ik door tot de kern van het Repair Café. Ik laat zien waar het om gaat:  om aandacht - voor het voorwerp op tafel, maar ook voor de bezoeker. Het Repair Café is feitelijk gebaseerd op drie pijlers:

  • samen repareren
  • kennis overdragen
  • sociaal contact

In mijn verhalenbundel komen deze drie pijlers telkens terug; soms in grappige en soms in emotionele verhalen. Als trotse opa kan ik nog melden dat een deel van de illustraties zijn gemaakt door mijn kleizoon Jens de Witte.

Douwe van der Helm

vrijwilliger Repair Café Steenwijk

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?