Bundles over schaalbare en circulaire financiering

Summary
Financiering van circulaire businessmodellen is cruciaal in de transitie naar een circulair systeem. Dit is hoe wij deze uitdaging aanvliegen. Doe met ons mee!
Bundles over schaalbare en circulaire financiering
library

In een circulaire economie zijn geldstromen op een andere manier vormgegeven. De grondstoffen, materialen en producten blijven eigendom van de aanbieder en de consument betaalt voor het gebruik. Doordat inkomsten pas ontstaan na uitgaven, is er een financieringsbehoefte. Hoe gaan we daarmee om?

Hoeveel waarde gaat de aanbieder over de tijd creëren met de materialen? Blijft de gebruiker hetzelfde betalen? Hoe ontwikkelen belangrijke kosten voor bijvoorbeeld (retour)logistiek en onderhoud zich in een circulair model? Blijven de opbrengsten hoger dan de kosten? Er zijn maar weinig zekerheden en dat maakt financiering voor circulair ondernemen ingewikkeld. Als je dan ook nog eens een startend bedrijf bent met weinig reserves en track-record, dan sta je voor een hele grote uitdaging. Ook wij ervaren dat.

Leningen

Inmiddels draaien de eerste apparaten al drie jaar bij de abonnees, is het verloop laag, betaalgedrag goed en klanttevredenheid hoog. Dat helpt. En de hoeveelheid financiering groeit steeds sneller. Meer dan 300 kapitaalverstrekkers hebben samen € 1 miljoen aan leningen verstrekt.

Het eerste gedeelte van € 100k werd in vier dagen volgeschreven door 129 crowdfunders eind 2014. Enkele grotere informele investeerders/beleggers stelden vervolgens in de anderhalf jaar na die eerste ronde een dikke € 300k aan leningen beschikbaar, die deels ook weer afgelost en opnieuw afgeroepen kunnen worden. Dit vormt de basis voor de herfinanciering constructie die nu voor de Crowd en voor Fondsen beschikbaar is. De lopende abonnementen worden daarbij ondergebracht in aparte BV’s. Betrokkenen (zoals Miele) kunnen zo direct aan de investeerders garanties verstrekken en de investeerders zijn zo goed afgeschermd van het ondernemingsrisico van het moederbedrijf.

Inmiddels is de derde ronde van Fund the Circular Future succesvol afgerond op OnePlanetCrowd.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/64882f7bcf322465af1ed0712b66caf5_large.png

Abonnementen

De volgende serie abonnementen wordt momenteel vermarkt en wordt dan aangeboden aan fondsen, individuele beleggers en de crowd om in te investeren. Hoe meer mensen gaan betalen voor gebruik in plaats van bezit, hoe meer er geïnvesteerd moet worden in de producten die gebruikt worden in plaats van gekocht. Het is een belangrijke bouwsteen van de circulaire economie.

Maar waar gaat dit toe leiden? Zijn straks alle apparaten van een partij als Bundles en investeert iedereen zijn spaargeld in apparaten die door een ander gebruikt worden? Gaan we dan eigenlijk het geld waar we dingen mee kopen investeren in dingen die iemand anders beheert en wij gebruiken?

Toekomst

In de afgelopen twee jaar hebben we mee mogen denken met veel verschillende denktanks en is de Bundles case gebruikt als voorbeeld voor diverse onderzoeken. Van het Sustainable Finance Lab tot de Ellen MacArthur Foundation en van PGGM tot de ASN, Rabobank en Triodos, er zijn veel professionals bezig om de financiering uitdagingen van de circulaire economie te lijf te gaan. Daarom gaan we, samen met onze partners, stap voor stap verder met ontwikkelen van een schaalbare financieringsconstructie voor de circulaire economie.

Hoe die toekomst er precies uitziet is onduidelijk. Zolang het nodig is dat Bundles eigenaar blijft van de apparaten, om zo te zorgen dat ketens gesloten worden, zullen we dat doen. Maar we willen niet dat mensen met geld alle waardevolle materialen bezitten en mensen zonder geld de risicopremie betalen. De extra waarde die we halen uit grondstoffen in een circulaire economie moet toekomen aan de mensen die bijdragen aan het hele concept. Bundles ziet zichzelf als een aanjager en regisseur.

Een circulaire economie gaat alleen maar vliegen als niet alleen Bundles en crowdfunders risico nemen, maar fabrikanten, onderhoudspartijen, verzekeraars, beleggers, gebruikers enzovoort allemaal een stukje van het risico dragen. Dat geeft alle partijen ook de juiste stimulans om circulair en prestatiegericht te gaan werken.

Wat is volgens jou dé oplossing voor de financieringsuitdaging van de Circulaire Economie?

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this library-item?