CIRCO Interview Joost Schippers van Life & Mobility

CIRCO Interview Joost Schippers van Life & Mobility
library

In de serie CIRCO interviews laten toonaangevende Nederlandse ondernemers zien hoe zij de voortrekkersrol als aandrijver van de circulaire economie in de praktijk brengen na hun deelname aan CIRCO. Van marktleider tot designconsultant en start-up, over visies, kansen en uitdagingen bij het vinden van nieuwe business kansen door circular design.

“Circular design is voor ons  geen doel an sich, maar een beproefde methode om optimaal te voorzien in de behoeften van onze klanten.”

Joost Schipper

Life & Mobility is een Nederlandse zelfscheppende, innoverende producent van rolstoelen en scootmobielen. Met eigen research en ontwikkeling spelen we adequaat in op veranderende zorgbehoeften en inzichten op het gebied van mobiliteit van mensen met een functiebeperking.

Eén product voor verschillende gebruikers

Omdat we vooral producten maken binnen het kader van de wet ‘Langdurige zorg’, moeten onze producten tijdens hun levensduur mee kunnen veranderen met de wensen van verschillende gebruikers. In Nederland werken we namelijk veel op basis van het zogenaamde herverstrekkingsmodel. We ontwerpen onze producten daarom op een modulaire manier die het mogelijk maakt om de functionaliteit, maatvoering of zitting later aan te passen. Hiervoor zetten we geregeld productonderdelen in die al één of zelfs meerdere levenscycli achter de rug hebben. Zonder dat we dit zelf doorhadden, pasten we met deze modulaire ontwerpstrategie en hergebruik van productonderdelen al enkele principes van het circular design toe. Dit circular design  was voor ons dus geen doel an sich, maar een beproefde methode om optimaal te voorzien in de behoeften van onze klanten.

Van modulaire producten naar een circulaire business

Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track kregen we door hoe we deze expertise sterker in de markt kunnen zetten en meer kunnen bijdragen aan de circulaire economie. De grote winst van het circulaire gedachtegoed zit voor ons in het verbinden van onze modulaire productiemethoden aan een circulair businessmodel. Zo zagen we in hoe belangrijk het is om verbintenissen aan te gaan met de verschillende stakeholders. Dat is echt nodig om samen stappen te zetten richting meer duurzame productie.

Doordat de duurzame motivatie in onze sector niet sterk aanwezig is, vergt dit wel een flinke dosis overtuigingskracht. Je vraagt toch om inspanningen van dealers, opdrachtgevers, magazijnhouders en verzekeraars om het anders te doen en verder te kijken dan de functionaliteit en efficiëntie van een product. De eindgebruiker is bovendien lastig te bereiken met een duurzame boodschap doordat we die slechts indirect bedienen. Een eindgebruiker koopt een rolstoel of scootmobiel namelijk van een dealer. En naast die dealer hebben we te maken met zorgverzekeraars, die bepalen wat er wel en niet in aanmerking komt voor vergoeding. Zij hebben als betalende partij veel te zeggen over de producteisen.

Als resultaat van een gebrekkige duurzame motivatie, zien we in onze sector veel greenwashing. Bedrijven die enkel op basis van een MVO-verklaring in hun mission statement en de stelling dat hun producten herbruikbaar zijn, proberen aan te sluiten bij eisen van de opdrachtgever, de overheid. Zo zie je dat soms de gehele zitting van een rolstoel wordt weggegooid als die niet meer bruikbaar is voor een volgende klant, terwijl je onderdelen van die zitting ook kunt ontleden in verschillende materialen en die hoogwaardig kunt hergebruiken.

Inmiddels zijn we op de goede weg. Zo gaan we een verbintenis aan met belangrijke dealer-partijen over het reguleren van de retourstroom. Zij hebben op dat gebied namelijk dezelfde behoeften als wij.

“De grote winst van het circulaire gedachtegoed zit voor ons in het verbinden van onze modulaire productiemethoden aan een circulair businessmodel.”

Ontwerper als change agent

Onze manier van werken is echt aan het veranderen. En niet alleen door het motiveren van stakeholders, maar ook doordat onze ontwerpers, na het volgen van de CIRCO-track, de rol van change agent actief oppakken. Ontwerpers hebben binnen de organisatie een uniek en breed perspectief op een product: welke verschillende functies moet het product vervullen en hoe sluiten deze aan bij circulaire duurzaamheidsvraagstukken? Twee jaar geleden benaderden we ontwerpeisen nog vanuit een technisch, engineering perspectief. Nu zijn onze productontwerpers zich veel meer bewust van de circulaire mogelijkheden en verantwoordelijkheden die hun perspectief biedt. Onze ontwerpers werken er op dit moment hard aan om de duurzaamheidseisen in het functionaliteitenpakket van de producten opgenomen te krijgen. Zo zorgen ze ervoor dat die duurzaamheidseisen onderdeel worden van het businessmodel en standaard worden meegenomen in nieuwe productontwikkelingsprojecten. Hoewel je als ontwerper natuurlijk dienstbaar bent aan het programma van eisen van een product en aan de opdrachtgever, proberen onze ontwerpers het laatste jaar steeds meer mee te denken met opdrachtgevers en de rol van change agent actief op te pakken.

Duurzaam en functioneel, dat is toekomstbestendig

Doordat we tegenwoordig het duurzame met het functionele weten te verenigen, hebben we een toekomstbestendige vorm gevonden. Ik verwacht dan ook dat we een grote speler in de markt zullen blijven. Je ziet ook in het buitenland een toenemende behoefte om duurzamer met producten om te gaan, hoewel ze daar vaak niet eens werken met het herverstrekkingsmodel zoals we dat in Nederland kennen. Vooral de onderdelen die nu single useaspecten hebben, zullen zeker herontworpen worden op een manier die langdurig gebruik mogelijk maakt. Door reparatie en reiniging makkelijker te maken bijvoorbeeld en door materialen beter te gaan scheiden.

Onze circulaire prestaties mogen we trouwens best wat actiever promoten. We hebben onze producten nooit ontworpen en aangeprezen vanuit het idee dat we zuinig moeten omgaan met de materialen die de aarde ons biedt, maar dat gaan we nu wel doen. Zo zetten we onze expertise alleen maar sterker in de markt.

“Onze business is toekomstbestendig doordat we het duurzame met het functionele verenigen.”

Tekst: Maxe van Heeswijk, foto: Chantal Bekker

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?