CIRCO Interview Emma Fromberg van CirQlight

CIRCO Interview Emma Fromberg van CirQlight
library

In de serie CIRCO interviews laten toonaangevende Nederlandse ondernemers zien hoe zij de voortrekkersrol als aandrijver van de circulaire economie in de praktijk brengen na hun deelname aan CIRCO. Van marktleider tot designconsultant en start-up, over visies, kansen en uitdagingen bij het vinden van nieuwe business kansen door circular design.

"Het verhaal van de circulaire economie kan via producten en diensten bij de rest van de wereld terecht komen"

EMMA FROMBERG

Werkzaam bij de Ellen McArthur Foundation en oprichter van start-up, CirQlight is een duurzaam systeem van fietslampjes waarbij je alleen betaalt voor het gebruik van het lampje.

Van herontwerp naar nieuw systeem voor de gebruiker

Het CIRCO studententraject ‘Circular Design Cases’ uit 2015 was een perfecte mogelijkheid om mijn studie industrieel ontwerpen aan de TU Delft te combineren met mijn interesse in de circulaire economie. De opdracht was een circulair herontwerp te maken van een bestaand product, met als doel studenten kennis te laten maken met circulair design én voorbeelden te creëren van circulaire producten. Ik kon bij dit keuzevak eindelijk mijn ideeën kwijt in een concreet ontwerp dat past bij de business modellen waar ik altijd over sprak. Voor een circulair product moet je echt op een hele andere manier nadenken, maar het verhaal is uiteindelijk heel eenvoudig. Ik had verschillende ideeën om de onderdelen van het product weer terug te krijgen en daarmee de materialen in loop te houden. De vraag bleek echter: hoe krijg je het systeem effectiever? Het probleem moet op een holistische manier en op een systeemniveau aangepakt worden. De interactie met de gebruiker volgt daaruit dan vanzelf.

“Als ontwerper kun je laten zien hoe je anders met je producten om kunt gaan.”

Mijn start-up en mijn baan bij de Ellen McArthur Foundation zorgen ervoor dat ik het circulaire economie gedachtengoed adem, omdat ik er zo intensief mee bezig ben. Door CirQlight pas ik de circulaire economie toe in de praktijk, maar zie ik ook hoe moeilijk dit kan zijn en welke problemen je tegenkomt. Toch ben ik er van overtuigd dat circulaire economie zoveel beter past bij onze samenleving. Er zijn simpele en begrijpelijke oplossingen die onze problemen systematisch aan kunnen pakken. Mensen moeten wel open staan voor verandering: het zijn niet de bekende, lineaire oplossingen die we gewend zijn. Als het idee echter goed is, raken mensen enthousiast en zien ze minder barrières.

Hopelijk vinden we met onze start-up nieuwe investeerders om samen met het studententeam van de TU Delft verder te werken aan de eerste implementatie pilot, die het concept meteen veel duidelijker kan maken voor een groot publiek. CirQlight is voor mij veel meer dan alleen een start-up: het is een manier om een verhaal te vertellen. Het dringt pas tot je door als je zo’n fietslampje in je handen hebt en ziet hoe je er anders mee omgaat dan met een normaal fietslampje. Welke consequenties heeft dat voor mij, de gebruiker? Als wij willen dat de Circulaire Economie niet alleen bij onderzoekers of intellectuelen bekend is maar ook bij de rest van de wereld, de eindgebruikers, dan moet het verhaal door middel van circulaire producten en services bij hen terecht komen. Als ontwerper kun je laten zien hoe je anders met je producten om kunt gaan. Natuurlijk weet ik niet of CirQlight een succes wordt maar ik ben wel trots op de kleine verandering in de wereld die ontstaat doordat mensen snappen dat het ook anders kan. 

Een culturele shift

Wij hebben nog niet de goede metrics om bij investeerders duidelijk aan te geven wanneer ze hun geld terug verdiend hebben, omdat het verdien-en gebruiksmodel ingewikkelder is dan bij een lineair businessmodel. Veel risico’s liggen bij ons: de omlooptijd van de lampjes, of de gebruiker ze weer inlevert, etc. Het is een uitdaging om de aandacht te krijgen van investeerders die geïnteresseerd zijn in de circulaire economie en met hen grote stappen vooruit te kunnen zetten. De pilot zal ons bijvoorbeeld pas vertellen of de gebruiker het product gebruikt zoals wij het ontworpen hebben.

“Misschien is de samenleving wel de belangrijkste influencer.”

Mijn ambitie is om te kijken welk effect de circulaire economie heeft op de maatschappij en samenleving, op een toegankelijke manier door middel van producten en diensten. Hoe een circulaire economie eruit ziet zal na verloop van tijd pas duidelijker worden, maar waar we al over na kunnen denken is hoe de boodschap toegankelijker gemaakt kan worden. We praten vaak over lastige systemen die in verbinding met elkaar staan, maar door bijvoorbeeld zo’n fietslampje kun je beter aangeven wat de concrete consequenties hiervan zijn. Voorbeelden van producten helpen bij het begrijpen van de circulaire economie, die vooral een culturele shift is, en dus iets is van de samenleving, van de mensen. Er wordt nu met name gefocust op hoge niveaus: ‘systeem influencers’, maar misschien is de samenleving wel de belangrijkste influencer.

Ontwerpers als ambassadeurs van verandering

Universiteiten en designopleidingen zijn vrij responsive; ze reageren op wat er gebeurt op het gebied van circulaire economie, maar het gedachtegoed is nog lang niet geïntegreerd in de curricula. Voor studenten komt er een moment in je carrière dat de praktijk complexer blijkt en je rekening moet houden met wat er zowel voor als na de einde levensduur van een product gebeurt. Met die zorg voor de hele cyclus kun je ook meer waarde genereren voor je opdrachtgever, want circulair ondernemen biedt juist veel mogelijkheden voor bedrijven. Designers zijn ambassadeurs van verandering en dit zou voor iedereen een heel mooi startpunt kunnen zijn om hele positieve beweging in gang te zetten.

Tekst: Maxe van Heeswijk, foto: Chantal Bekker

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?