Circulair inkopen op dreef in Metropool Amsterdam

Summary
De Community of Practice Circulair inkopen van de Metropoolregio Amsterdam heeft na 6 bijeenkomsten de resultaten daarvan gepubliceerd:
Circulair inkopen op dreef in Metropool Amsterdam
library

Om circulair inkopen te bevorderen binnen de Metropoolregio Amsterdam is een Community of Practice opgezet. Daaraan hebben 7 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de Regio Gooi & Vechtstreek, de UvA/ HvA en Schiphol deelgenomen. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd:

Focus op circulair inkopen en aanbesteden

De Amsterdam Economic Board heeft de transitie naar een circulaire economie benoemd als één van de vijf uitdagingen van de Metropoolregio Amsterdam. Een belangrijke stimulans om deze ambitie te realiseren is circulair inkopen en aanbesteden. Om circulair inkopen te bevorderen binnen de Metropoolregio Amsterdam is de Community of Practice opgezet.

De Community of Practice Circulair inkopen van de Metropoolregio Amsterdam heeft na 6 bijeenkomsten de resultaten gepubliceerd in 2 rapporten. Op basis van prioriteiten van deelnemers zijn uit de resultaten 5 inkoop- en aanbestedingstrajecten geselecteerd.

De 5 geselecteerde inkoop- en aanbestedingstrajecten zijn:

  • Bouwen en slopen
  • Kantoormeubilair
  • Speelmeubilair in de buitenruimte
  • Bewegwijzering
  • ICT

Meer lezen over deze Community of Practice en de resultaten? Ga dan naar de site van PIANOo.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?