Circulaire economie kan Nederland 7 miljard opleveren

Circulaire economie kan Nederland 7 miljard opleveren
library

Nederland heeft een goede positie om de economie circulair te maken - en hieraan te verdienen. Een circulaire economie versterkt de Nederlandse concurrentiepositie, levert een schoner milieu op en betere voorzieningszekerheid van grondstoffen. Dit vraagt echter nadrukkelijk om meer dan alleen recycling. Zie onepager van PBL 'Waarom een circulaire economie?'

Nederland koploper, maar er is meer nodig

Nederland is al koploper in het recyclen van afval. Voor een echt circulaire economie is echter meer nodig, zoals het anders ontwerpen van producten, reparatie, en het hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. Het is een flinke opgave om deze kansen te realiseren. Overheidsbeleid zal vaak nodig zijn om belemmeringen te overwinnen en om radicaal efficiënter om te gaan met grondstoffen.

De cirulaire economie aan de hand van scrollytelling

Deze nieuwe onepager van het PBL is opgezet als ‘scrollytelling’: in een ‘longread’ afgewisseld met heldere infographics worden alle aspecten van de circulaire economie in Nederland bekeken – van ‘de stad als mijn’ tot nieuwe verdienmodellen.

Een paar cijfers uit het document:

  • Wist je dat Nederland een goede uitgangspositie heeft om door te pakken in de circulaire economie?
  • De circulaire economie kan Nederland ruim 50.000 banen opleveren
  • Er liggen nog enorme kansen, bijvoorbeeld in de betonsector

Lees alles over de kansen van de circulaire economie in de onepager. Deze is te bekijken op de website van PBL Planbureau voor de Leefomgeving.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/3fbf1563149e8c4420d02a8741c85b2b_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?