Circulaire principes nodig voor écht duurzame energietransitie

Summary
Voor de energietransitie zijn veel kritische metalen nodig. Deze paper laat zien hoe groot die metaalvraag gaat zijn, waar de belangrijkste uitdagingen liggen en wat mogelijke oplossingen zijn.
Circulaire principes nodig voor écht duurzame energietransitie
library

De huidige globale productie van sommige kritische metalen is onvoldoende voor de transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem. Berekeningen voor Nederland laten zien dat voor de windmolens en zonnepanelen die wij willen gaan installeren, al een fors deel van de globale jaarproductie van sommige kritische metalen nodig is.

De wereldwijde energietransitie vraagt een snelle en wereldwijde uitrol van duurzame energietechnologieën, die daarvoor sterk afhankelijk zijn van kritische metalen. Het veiligstellen van de toevoer van deze kritische metalen vraagt meer aandacht, omdat vraag en aanbod niet worden gegarandeerd vanuit een vrije markt.

Geopolitieke macht

Het winnen van de benodigde mineralen vindt plaats in slechts enkele landen, en de raffinage van deze metalen in een nog kleiner aantal landen. Geopolitieke macht verschuift daarmee vanuit oliestaten naar landen met veel kritische metalen.

Kritische metalen

Daarbij zijn de ketens van kritische metalen erg complex. Niet alle theoretische reserves zijn technisch (of economisch) winbaar, en met achteruitgaande zuiverheidsgraden vraagt mijnbouw steeds meer energie en water. Daarnaast hebben mijnbouw-activiteiten vaak hoge maatschappelijke kosten.

Om voldoende aanbod aan kritische metalen te realiseren, moet wereldwijd en robuust klimaatbeleid hand-in-hand gaan met circulaire strategieën om de afhankelijkheid van kritische metalen te verminderen. Er zijn drie oplossingsrichtingen:

  • verminder kritische metaalvraag door substitutie
  • pas circulair ontwerp toe, en verbeter recycling
  • overweeg een Europese mijnbouwindustrie

Meer lezen?

De volledige paper Metaalvraag van de Nederlandse Energietransitie, download je hier.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?