Circulaire voedselketen - model Wageningen Food & Biobased Research

Circulaire voedselketen - model Wageningen Food & Biobased Research
library

Reststromen van agrifood-producten zitten boordevol waardevolle componenten waarvoor vaak verrassende toepassingen mogelijk zijn. Wageningen Food & Biobased Research geeft ketenpartners, vanuit een totaalaanpak, inzicht in kansen voor een goede verwaarding van reststromen.

Reststromen als onderdeel van circulaire economie

Bij de teelt van voedselgewassen en de productie van voedingsmiddelen blijven reststromen over: resten die niet geschikt zijn voor consumptie. Deze stengels, schillen, graten en boten kunnen gebruikt worden als duurzame grondstofbron voor nieuwe voedingsmiddelen en/of biobased producten. Zo gaan reststromen niet verloren, maar zijn ze nieuwe, waardevolle grondstoffen en leveren daarmee ook milieuwinst op.

Wageningen University & Research heeft het verwaarden van rest- en hoofdstromen uit de agrifood industrie uitgebeeld in het model ‘Circular Economy in Food’. Het model laat zien dat het verwaarden gebeurt in twee ketens: food en non-food, die in een circulaire economie met elkaar verbonden zijn.

Technologie en expertise portfolio

In onderstaand model staan de twee ketens weergegeven. De overlap daartussen laat zien welke technologie en expertise Wageningen University en Research in huis heeft om reststromen te kunnen verwaarden. Met deze gereedschapskist vol technologieën zijn Wageningse onderzoekers in staat de hele keten, van boer tot retailer en afvalverwerker, te ondersteunen.

Diensten

Hoe zorg je ervoor dat het idee om een reststroom te verwaarden ook echt resulteert ineen vermarktbaar product? En succesvolle verwaarding vraagt om het nemen van een aantal stappen. In het model wordt dit weergegeven in zeven diensten waarbij Wageningse experts kunnen ondersteunen. 

Meer weten? Stel een vraag aan één van de experts via: www.wur.nl/circulairevoedselketen 

Read more

Do you want to comment on this library-item?