Circulariteit centraal in Aalsmeer op de dag van de ondernemer

Summary
CE centraal op de dag van de ondernemer. Organisatie: de gemeente Aalsmeer samen met Nederland Circulair!, het MVO platform Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer
Circulariteit centraal in Aalsmeer op de dag van de ondernemer
library

Op 16 november jl., op de dag van de ondernemer, organiseerde de gemeente Aalsmeer samen met Nederland Circulair!, het MVO platform Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer
een introductiebijeenkomst Circulaire Economie.

Op 16 november jl., op de dag van de ondernemer, organiseerde de gemeente Aalsmeer samen met Nederland Circulair!, het MVO platform Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer 

een introductiebijeenkomst Circulaire Economie. De setting was ook circulair,het sfeervolle restaurant Zaai, kweek en Eet heeft een nieuwe bestemming gegeven aan een oude tuinders schuur, waar vroeger groenten en fruit werd gesorteerd en in veilingkisten werd gelegd om in een schuit naar de veiling gebracht te worden

Inspiratie & Ambitie 
Wethouder Robert van Rijn deed de aftrap en gaf aan dat hij blij is met deze bijeenkomst omdat het aansluit met de wensen van de gemeente om te verduurzamen en de bewustwording van de Aalsmeerse bedrijven en de bewoners te stimuleren. Hij wees op scholing, het het belang van delen van de ervaringen van de koplopers. Hij wenst een inclusieve samenleving waarbij de arbeidsmarkt een belangrijk item is. Hij is trots op het hele grote aantal bedrijven per inwonertal in Aalsmeer.

Inleiding in circulair ondernemen

Freek van Eijk van Nederland Circulair! verzorgde met veel concrete voorbeelden, inleidingen over de basis van de circulaire economie en over nieuwe verdienmodellen waarin kansen voor verduurzaming en economie samengaan. 

Hij liet de principesde revue passeren: ‘van eigendom naar gebruik’ als een belangrijke omslag, het verlengen, verbeteren en behoud van gebruik van producten en materialen: zodat uiteindelijk geen of nauwelijks meer afval ontstaat. 

Hij nam het publiek mee in de mogelijkheden van circulair ondernemen. De onderliggende verdienmodellen werden besproken vanuit het concept: ‘waardebehoud bij circulair ondernemen’(Valuehill). Hij ging nader in op de een aantal basismodellen:

• de ketenbenadering
• de dienst als product
• de deeleconomie
• verlenging van de productwaarde
• repareren en hergebruiken

Hij sprak over de kansen voor ondernemers zoals meer afzet, meer waarde, minder risico en minder kosten en de eerste stappen die zowel gemeenten als bedrijven kunnen zetten naar meer circulariteit.

Lokale ondernemers aan het woord

Ulla Eurich van MVO platform Aalsmeer introduceerde de drie lokale sprekers.

Peter Janmaat, directeur bij Groenland b.v. deelde met trots de investeringen in duurzame nieuwe gebouwen met o.a. 2000 zonnepanelen op het dak. Ze beregenen met regenwater en hergebruiken zowel water als zes aandere afvalstromen. Het bedrijf is 100% groen. Ze kopen direct bij de kweker, en besparen fors op verpakkingsmateriaal en vervoersbewegingen.  
Toekomst plannen bestaan uit meer zaken doen met biologische kwekers en ook sturen op vermindering van pesticiden gebruik. In het kader van gezond leven, hebben ze een betaald sportuur in hun eigen inpandige sportschool, op kosten van het bedrijf voor al het personeel, en als nevenactiviteit een bijenkolonie.
 
Harry Stokman van Direct Current heeft zich samen met collega’s op de inzet van wisselstroom gestort zowel in Nederland als daarbuiten.  Alle normale machines, computers en bijna alles waar een stekker aan zit werkt op gelijkspanning. Een meer structurele inzet op gelijkstroom is een must en kan in efficiency en materialenperspectief heel veel opleveren.

Bedrijven zoals Daimler, Sony, Samsung, ABN Amro maar ook de TU Delft hebben deze transitie in projecten reeds omarmd. Het gebouw Circle van ABN AMRO aan de Zuid As is een mooi gelijkstroom paradepaardje. Direct Currecnt zou graag aan de slag gaan met de lokale veiling. 


Gerard Winkels van de Loogmangroep was de derde lokale spreker
De Loogman groep is bekend van zijn wasstraten en tankstations en heeft bijna 300 man in dienst. Zij zijn grootverbruiker van water en Electra, vandaar dat zij grondwater gebruiken en hergebruiken middels een osmose installatie. De was secties zijn duurzamer gemaakt door ze per sectie in het programma aan en uit te schakelen op sensoren, zodat ze niet nutteloos energie verspillen in het was proces. Het bedrijf is duurzaam gecertificeerd, en daar zijn ze trots op.ook hier wirden binnenkort 286 zonnepanelen op het dak geplaatst.

Lokale kansen en uitdagingen 

De presentaties gaven aanleiding tot discussies en het delen van ambities. Connie van Vliet en Freek van Eijk van Nederland Circulair! Inventariseerden de meningen.

Samenwerking is belangrijk en zowel gemeente Aalsmeer, het MVO platform Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer willen verder met dit thema en ondernemers met elkaar verbinden.

Kan er ism de Meerlanden meer gedaan rondom afvalstromen zoals hout en plastic?

Kan er een nog betere aansluiting gezocht worden met de kennisinstellingen en scholen op het thema circulariteit zoals het Wellant college of InHolland? Bedrijven zoeken jonge ICTers, en hogescholen zoeken stageplaatsen.
De bloemenveiling Flora Holland is een belangrijke werkgever en keten partner waarmee ook circulaire projecten gedaan kunnen worden. Direct Current ziet laaghangend fruit voor gelijkspanningsprojecten.die daar plaatsvinden?

De gemeente Aalsmeer staat open voor vervolgsessies. Een circulaire scan in Amstelveen zou mogelijk ook voor Aalsmeer gedaan kunnen worden.

Freek van Eijk en Connie van Vliet gaven nog inzicht in de werkwijze van NederlandCirculair! en hoe daarop aangesloten kan worden. Een van de platforms waar die praktijkvoorbeelden zeker moeten terugkomen is www.circulairondernemen.nl, de plek voor kennisuitwisseling van Nederland Circulair! met actuele informatie over evenementen, praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen. Ook wezen ze op de sessies van CIRCO, circulair design als start voor ondernemerschap: http://www.clicknl.nl/design/circo/  

Tijdens de pauzes en na afloop werd er zichtbaar genetwerkt. Een sessie die voor herhaling vatbaar is voor een concrete verdiepingsslag. 

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?