Coalitie Zorgeloos Afval geeft een update

Coalitie Zorgeloos Afval geeft een update
library

Op 14 oktober heeft de coalitie Zorgeloos afval een vervolgbijeenkomst gehouden waarin zij elkaar de voortgang van de pilots presenteerden. Ook heeft de ambassadeur van het programma Cathy van Beek, lid raad van bestuur radboudumc een inspirerende presentatie gegeven net als Saliha Lalout van het NEN.

De middag wordt afgetrapt door Transitiemanager Jolein Baidenmann: In het begin van dit transitieproces was de energie heel hoog, maar de focus laag. Nu merk je dat het soms andersom is. Het proces waar we met elkaar inzitten is taai. We gaan twee stappen vooruit en één achteruit. Dat hoort erbij. Maar dan wordt soms de energie wat lager. Dat is logisch, want jullie hebben allemaal ook je gewone werk naast dit project, dat is de realiteit.

Nu zitten we in een fase waarin een aantal keuzes zijn gemaakt en een aantal onderdelen zijn afgevallen. Er is een eindspurt nodig. Laten we met zijn allen vol energie starten aan  deze laatste fase.”

Het programma Zorgeloos Afval heeft per 1 mei een ambassadeur: mevrouw drs. Cathy C. van Beek MCM, lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

Cathy geeft vandaag een presentatie over hoe het Radboudumc duurzaamheid aanpakt.  Vol enthousiasme start ze met een kennismakingsrondje waarbij producenten, zorginstellingen en afvalverwerkers uitleggen wat ze doen.

Cathy is inspirerend en kritisch. Het klimaat heeft impact op de zorg dat zie je door de stijging van temperatuur,zwaarder weer, extreme hitte en luchtvervuiling, daardoor zijn er meer zieken of mensen die via een ongeval onze zorg bereiken. Het Radboudumc gaat voor duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Voor de kinderen van onze kinderen, waardecreatie op sociaal, ecologisch en economisch gebied, in dialoog met betrokkenen.

De hele presentatie van Cathy van Beek vind je onderaan dit artikel.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/74262bd9ca5b1710d244e7d4e8a8e00e_large.jpg

Update pilots

HERONTWERP VAN PLASTIC OMVERPAKKING

Freekje Savenije, MVO coördinator van het Spaarne Gasthuis en projectcoördinator van de pilot: We hebben een Circle Scan laten maken om te onderzoeken of we een monostroom van plastics konden creëren. Daar kwamen bijv. laboratoria trays uit als optie. Maar we vroegen ons af of we nu weer een aparte stroom moesten gaan inzamelen. Daar werden we niet zo enthousiast van, want dat apart inzamelen levert logistieke problemen zagen we bij de pilot infuuszakken.

Een pilot is niet altijd even makkelijk, de focus verschuift wel eens, maar we hebben veel inzicht in het proces en de beweegredenen van verschillende partijen gekregen.

Freekje geeft aan dat er nu drie mogelijke vervolgstappen zijn benoemd, maar dat de groep waarschijnlijk gaat focussen op 1 traject. Deze vervolgstappen lees je in het verslag onderaan de pagina.

RECYCLING VAN INFUUSZAKKEN

Esther Willems, stafadviseur duurzaamheid aan het UMC-U en lid van de projectgroep:

We zijn in veel ziekenhuizen gestart met de inzameling van infuuszakken en er is een verwerker gevonden om de infuuszakken te recyclen. Radboudumc, AMC, Spaarne Gasthuis, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en UMC-U zamelen nu in. Het was best veel werk om dit op te zetten en het loopt nog niet zo soepel. De redenen hiervoor kun je lezen in het verslag net als de vervolgstappen.

“Het inzamelen van de beloofde 500 kg per organisatie blijkt te veel en de kans op hoogwaardige verwerking is laag. Toch hebben we besloten door te gaan, ook met minder kilogram, we willen weten: wat kan je er mee, hoe interessant is het voor een verwerker en hoe hoogwaardig kan het materiaal ingezet worden.”

DUURZAME INKOOP

Ezra Ricker, jurist van het Rijnstate Ziekenhuis, projectcoördinator van de pilot:

We willen samen met producenten kijken wat haalbare producten zijn om duurzaam in te kopen. Als ziekenhuizen gaan we nu te veel op de stoel van de producent zitten. We geven hen opdrachten, terwijl we moeten samenwerken.

We zijn nu bezig met een traject rondom Rijnstate en VU MC om te kijken of we met meerdere ziekenhuizen 2 a 3 jaar kunnen samenwerken rondom gezamenlijke duurzame inkoop. Zodat we volumes kunnen halen en met een duidelijke boodschap bij de producenten aankomen.  Want producenten geven aan dat ze graag uniforme voorwaarden willen. En dat het heel belangrijk is dat ziekenhuizen zeggen wat ze willen qua duurzaamheid van producten. We willen iedereen uitdagen mee te denken welk product geschikt is en vanaf welk volume het kostendekkend is.

CIRCULAIR LABELEN VAN PRODUCTEN

Richard van Batenburg, Sales manager Icova, projectcoördinator van de pilot: Dit project gaat over het toekennen van label aan een product, het label geeft aan hoe goed het product te recyclen is. Dit is afhankelijk of het product bestaat uit meerdere plastics en andere onderdelen eenvoudig te verwijderen.

We kijken of we een beoordeling kunnen maken van het product. Voor slecht beoordeelde producten betaald de producent een toeslag. Het geld van deze toeslagen kan benut worden voor verbetering van het product of nieuwe verwerkingsmethodes.

In juni is de Ronde tafel geweest, daar hebben meerdere mensen hun vinger opgestoken, zij willen er over meedenken. Meerdere partijen hebben intern gekeken en gevraagd wat hun recycling partners er van vinden. Er waren goede ideeën en kritische noten. Er wordt nu een vervolg overleg gepland in november en het traject loopt door in 2017.

SZA-BAK

Jannette de Lange, Marketingmanager bij Suez en deelnemer in de pilot:

We hebben gekeken naar haalbare mogelijkheden en mensen in de keten bij het project betrokken. We hebben met fabrikant Mauser gekeken naar de eisen voor het productie proces van een kwalitatieve, veilige SZA-bak, los van de keurmerken waar het uiteindelijk aan moet voldoen.

Ik kan niet zeggen dat we er al zijn, maar ik had het geluk de productie van het eerste ‘verantwoorde’ vat te mogen aanschouwen. Het was een super moment. Het vat haalt alleen nog niet de test resultaten. We voldoen nu nog niet aan het keurmerk.

Fabrikant Mauser: We zijn al jaren op zoek naar het maken van een vat van gerecycled materiaal. De resultaten die we nu gemeten hebben waren 5x beter dan wat we ooit getest hebben. We zijn er van overtuigd dat we dit gaan halen.

Om te kunnen veranderen wat er in de bak gaat is samenwerking tussen de ziekenhuizen nodig.

Het gaat om gedragsverandering. Er is een rondetafel in de planning.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/c4ecdff579c843bbcec6763ee0e8ad90_large.jpg

Landelijk Afval Plan 3

Na de update van de pilots wordt er gesproken over het Landelijk Afvalbeheerplan. De overheid heeft gevraagd aan de sector om met haar zienswijze te komen. Hiervoor gaat de coalitie een bezwaar formuleren.

NEN

Saliha Lalout geeft een presentatie over wat normalisatie voor een circulaire economie kan betekenen.  NEN is het kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing en een directe toegang tot het mondiale netwerk.  ‘Normalisatie is het proces waarbij afspraken worden gemaakt tussen belanghebbende partijen over specificaties van een product, dienst of proces’ Normen dragen bij aan uniformiteit, veiligheid en duurzaamheid van producten en productiemethoden. Een norm kan bij de pilot Infuuszakken bijdragen door bijvoorbeeld aan te geven uit hoeveel lagen het mag bestaan.

De NEN doet momenteel een studie: Hoe kunnen normen zo goed mogelijk bijdragen aan de groene groei die het kabinet voor ogen heeft?

Een samenvatting van de presentatie vind je in de bijlage.

Vervolgtraject

Het programma Zorgeloos Afval loopt officieel af eind december 2016.

In de diverse pilots gebeuren nog interessante stappen, en heeft men het idee dat december te vroeg is om af te ronden. Het programma is nog volop in beweging.

Transitiemanager Jolein bespreekt verschillende opties voor het programma:

  • Afbouwen eind december
  • Pilots op eigen kracht door pilotgroepen voortzetten, zonder groter verband
  • Kijken of de pilots en het programma ergens ingebed kunnen worden, met een beperkte begeleiding. Dat betekent een eigen bijdrage van deelnemende organisaties.

De groep gaat hier over in discussie.

De dag eindigt met een borrel om nog even na te praten.

Bekijk het gehele verslag: pdf bijgevoegd.

Verslag bijeenkomst 14 oktober Presentatie Cathy van Beek Samenvatting Presentatie NEN
Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?