Collaboration for Circular Economy: Linking sustainable public procurement and business models

Collaboration for Circular Economy: Linking sustainable public procurement and business models
library

De Universiteit Utrecht heeft in samenwerking met REBus een rapport opgesteld, waarin voorstellen worden gedaan hoe de traditionele procedure voor overheidsopdrachten, die zich richten op de verkoop van producten, omgezet kunnen worden naar meer service/dienst georiënteerde verdienmodellen.

Circulaire economie: oplossing voor milieu, sociale, en economische kwesties?

De circulaire economie wordt vaak genoemd als een van de nieuwste concepten voor de aanpak van milieu- en sociaal-economische kwesties. De Universiteit Utrecht heeft in samenwerking met REBus een rapport opgesteld, waarin voorstellen worden gedaan hoe de traditionele procedure voor overheidsopdrachten, die zich richten op de verkoop van producten, omgezet kunnen worden naar meer service/dienst georienteerde verdienmodellen. (september 2016)

Kader voor hoogwaardig hergebruik

Het rapport stelt een kader voor technische en niet-technische specificaties van onder meer product / dienst combinaties die zich richten op het stimuleren van hoogwaardig hergebruik. Het framework richt zich tevens op sociaal-culturele aspecten en de fysieke en sociale 'kloof' tussen de belanghebbenden in het inkoopproces. Het framework is toegepast op de cases van Alliander & Gispen (kantoorinrichting) en Rijkswaterstaat & Dutch Awearness (werkkleding).

REBus (Resource Efficient Business Models) is een door EU Life + gefinancierd project en heeft onder meer tot doel kennis op te doen over het potentieel van circulaire (verdien)modellen. 

Check het onderzoek van de Universiteit Utrecht & REBus

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?