De basisprincipes van circulair bouwen

De basisprincipes van circulair bouwen
library

Het Platform Duurzame Huisvesting ontwikkelt infographics voor het toegankelijk maken van informatie, regelingen en tools omtrent duurzame huisvesting, en het inzichtelijk maken van de verschillende mogelijkheden voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw.

Inmiddels zijn er zeven inforgraphics verschenen over verschillende onderwerpen, die u hier kunt raadplegen. 

De achtste infographic die het Platform Duurzame Huisvesting lanceert geeft de basisprincipes van circulair bouwen weer. Circulair bouwen is het minimaal gebruiken en het maximaal hergebruiken van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van gebouwen. Op deinfographic is meer te lezen over de ontwerp-eisen voor gebouwen, materialen en producten en de gevolgen en uitdagingen van circuliarbouwen. 


De infographic is hierbij te raadplegen en downloaden. 
 

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/19b8e0ef507ceab8895e4a07cf49e972_large.png
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?