DE CESCo: EEN CIRCULAIRE SAMENWERKINGS en FINANCIERINGSVORM

DE CESCo: EEN CIRCULAIRE SAMENWERKINGS en FINANCIERINGSVORM
library

De CESCo is een samenwerkingsvorm waarin leveranciers van producten hun goederen onderbrengen en vanuit die gezamenlijkheid het geheel als dienst aanbieden bij de klant.
Een Circulaire Economie Service Company - CESCo - wordt zelfstandig gefinancierd. De klant betaalt alleen voor de afgenomen dienst en investeert dus niet in de producten.

De beslissing om het facilitair management of energiebesparingsmaatregelen uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven komt steeds vaker voor. Met alle bijkomende voordelen: het is goedkoper, efficiënter, en naast de uitstekende service kunt u zich nu volledig focussen op uw eigen business of organisatie. Trekken we dit breder dan liggen er nog onontgonnen kansen. Heeft u er weleens aan gedacht dat u uw duurzame prestaties/prestatiecontracten ook kunt outsourcen? Daarom pleiten wij voor de inzet van een CESCo: een Circular Economy Service Company. Op deze wijze kunt u uw gebouw verduurzamen zonder de investeringskosten die daarmee gemoeid gaan.

Goed voorbeeld doet goed volgen
In de utiliteitsbouw kent men het principe van outsourcing al langer: om tot betere binnenklimaatprestaties te komen en meer energiebesparing te realiseren wordt dit ingekocht of aanbesteed met gebruikmaking van een ESCo, een Energy Service Company. Dit is een coalitie van partijen die samenwerken in een speciaal hiervoor opgerichte entiteit, meestal een bv of een nv. De ESCo levert op basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energiedienstverlening (inclusief financiering, aanleg en beheer) aan de opdrachtgever. Het doel bij het gebruikmaken van een ESCo is om energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder kapitaalbeslag in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten.

CESCo: een Circular Economy Service Company
De bewezen effectieve samenwerkingsvorm van een ESCo kunnen we ook toepassen op duurzame prestatiecontracten. In een Circular Economy Service Company (CESCo) besteedt de eigenaar of gebruiker van een gebouw, net zoals bij een ESCo, het beheer van (een onderdeel van) het gebouw uit aan een externe partij. Door gebruik te maken van een CESCo, kan de uitbestedende partij een gebouw verduurzamen zonder grote investeringskosten. Door middel van een prestatiecontract wordt vastgelegd welke prestatie de CESCo levert en tegen welke periodieke vergoeding.

Circulair inrichten van gebouwen
Een voorbeeld van wat een CESCo voor een bedrijf zou kunnen beteken is het circulair inrichten van ruimten in een gebouw. Het inkoop management loopt op dit moment vaak tegen hoge kosten aan: spullen zijn aan vervanging toe, de arbeidsnormen wijzigen en ook de wensen van het bedrijf zelf zijn aan verandering onderhevig. De afdeling inkoop kan dan met iedere wijziging een x aantal bureaus, stoelen, tussenschotten, enz. aanschaffen, maar kan ook een dienst uitzetten: ‘geluidsarm, flexibel en ergonomisch eersteklas werken en vergaderen voor x aantal personen.’ Een CESCo kan deze dienst prima vervullen. De leveranciers van vergadermeubilair, binnenwanden, verlichting, vloerbedekking en akoestiekoplossingen vormen een samenwerkingsverband, dat zich verplicht om voor een bepaalde tijd deze werk- en vergadervoorzieningen te faciliteren.

Total Costs of Ownership versus Total Value of Usership
Doordat in bovenstaand voorbeeld het interieur eigendom van de CESCo blijft, inclusief de kosten voor onderhoud, reparatie en vervanging, zullen zij zich bij uitstek richten op producten met een duurzame kwaliteit, een maximale gebruikswaarde en een meest gunstige Total Costs of Ownership. Omdat de klant geen eigenaar meer is maar gebruik maakt van een oplossing voor zijn behoefte, kan hij rekenen op een zo hoog mogelijke Total Value of Usership tegen zo laag mogelijke kosten.
De mogelijkheden van CESCo’s beperken zich niet alleen tot het interieur van gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen of aanbesteden van prestatiecontracten, de aanschaf en onderhoud van installaties en facilitaire voorzieningen, gebouw gebonden investeringen zoals gevels en daken, de inrichting van het terrein rondom het gebouw of zelfs de aanschaf en onderhoud van ICT-apparatuur. Kortom, de mogelijkheden zijn legio.

De CESCo als heldere win-win situatie
Doordat de partijen die de CESCo realiseren en beheren verantwoordelijk zijn voor de prestaties die zijn afgesproken met de opdrachtgever oefenen ze maximaal invloed uit op het ontwerp, de productie en de exploitatie. Hierdoor ontstaat een optimale situatie om een lange termijn relatie met de klant met maximale resultaatgerichtheid aan te gaan. Juist daarin ligt het onderscheidend vermogen en het verdienmodel voor de samenwerkingscoalitie. De opdrachtgever krijgt de prestaties die hij verlangt, zonder extra overhead die het beheren van niet-kerntaak gerelateerde zaken doorgaans kost. Hierdoor ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie.
En last but not least: ook het milieu heeft veel baat bij samenwerkingsverbanden. Vanuit de uitgangspunten rondom circulaire economie zet de CESCo in op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en richten producenten zich op het toepassen van bijvoorbeeld gerecyclede materialen en zullen waar mogelijk nieuwe grondstoffen vermijden.

Wat kan een CESCo voor u betekenen?
De Stichting Circulaire Economie en/of de deskundigen van KplusV adviseren u graag over mogelijkheden van een CESCo om de verduurzaming binnen uw organisatie te realiseren. Wij zijn sterk in het bij elkaar brengen van partijen en organiseren van nieuwe samenwerkingsvormen. Samen met u gaan we graag de uitdaging aan om (afdelingen binnen) uw bedrijf of organisatie circulair te organiseren, of het nu gaat om facilitair management, energie en/of prestatiecontracten.

Wilt u meer weten over het inkopen of aanbesteden van energie en/of prestatiecontracten, al dan niet doormiddel van een CESCo, neem dan contact op met:

Erick Wuestman (mail erick@circulaire-economie.info of bel 06 54 307 183) of Karlijn Bakker (mail: k.bakker@kplusv.nl 06 27 08 55 08).

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?