De circulaire geschiedenis van rookgasontzwavelingsgips

De circulaire geschiedenis van rookgasontzwavelingsgips
library

Lessons from the past.
De circulaire economie mag dan 'hot' zijn, dat wil nog niet zeggen dat er lang, lang geleden niet over is nagedacht of in de praktijk gebracht. Uit mijn eigen lange praktijk één voorbeeld: rookgasontzwavelingsgips.

Hergebruik na de oliecrisis

In het verlengde van het Nationaal Onderzoeksprogramma Kolen, een groot subsidieprogramma van de ministeries van EZ en VROM dat uitgevoerd werd door NOVEM en liep van 1980 tot 1986, ontstond het Nationaal Onderzoeksprogramma Hergebruik. De herintroductie van kolen was een antwoord op de tweede oliecrisis. Nooit weer zouden we afhankelijk mogen zijn van oliesheiks!

Bijproducten van kolenverbranding

Bij de verbranding van kolen in electriciteitscentrales ontstaat helaas een aantal nare bijproducten: kooldioxide, zwavel, stikstofoxide, vliegas en bodemas. Zwavel laat zich uitstekend afvangen door het injecteren van een mengsel van water en gemalen kalksteen. Het resultaat is calciumsulfaatdihydraat, ofwel gips, beter gezegd rookgasontzwavelingsgips. En dat valt in een betrekkelijk zuivere vorm neer. Het is prima geschikt om te worden gebrand tot anhydriet, wat weer kan worden gebruikt bij de aanleg van gietvloeren.

Van vervuilend bijproduct naar innovatie voor de circulaire economie 

Van begin af aan was het een vrijwel uitgemaakte zaak dat dit dé toepassing voor het bijproduct zou worden; technisch probleemloos, voldoende marktvolume en op de stroomprijs speelden de kosten voor de opwerking van het  gips nauwelijks een rol. NOVEM mocht op last van EZ, dat een dikke vinger in de electriciteitspap had, wat subsidie verstrekken en zo was de cirkel al heel snel rond. Het woord circulaire economie bestond nog niet. Gips was en is verre van schaars. Als de Nederlandse kolencentrales worden gesloten, zullen de leveranciers van gietvloeren weer over moeten schakelen op natuurgips. Dat klinkt heel milieuvriendelijk, maar dat is het niet. 

Lesson learned

Wat ik hiermee wil zeggen is, in het verleden zijn al veel successen geboekt, leervoorbeelden van hoe het kan en hoe het niet moet. Ik heb wel eens de indruk dat die geschiedenisboeken onder een dikke laag stof terecht zijn gekomen. Dat is jammer, want je kunt een wiel beter hergebruiken dan opnieuw uitvinden.       

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?