Deel grondstoffen en restmaterialen met Floow2

Summary
Bedrijven en (zorg)organisaties kunnen grondstoffen én restmaterialen delen via de B2B deelmarktplaats van FLOOW2.
Deel grondstoffen en restmaterialen met Floow2
library

Sinds de start van FLOOW2.com in 2012 zijn alle bedrijven en (zorg)organisaties wereldwijd in staat om apparatuur, diensten, faciliteiten en de kennis en vaardigheden van personeel te delen. Nu zetten we de volgende stap: het delen van grondstoffen én restmaterialen.

Deeleconomie

In de afgelopen jaren is de term "deeleconomie" een begrip geworden in onze huidige samenleving. Het efficiënter gebruik maken van wat we al hebben wordt namelijk elke dag belangrijker, omdat het wereldwijd bekend is dat we te veel grondstoffen verbruiken in onze huidige 'take-make-dump' economie. Het is tijd om onze samenleving om te turnen naar een ‘zero-waste’ maatschappij. Het delen van capaciteit past daarbij naadloos binnen deze ontwikkeling naar een meer circulaire economie, waarin kringlopen worden gesloten en het afval van vandaag de grondstoffen van morgen zijn.

Afval en restmaterialen delen

Bij FLOOW2 merkte we dat er een wereldwijde behoefte is om meer dan alleen onderbenutte producten en diensten te delen. We hebben daarom besloten onze diensten uit te breiden, door bedrijven en (zorg)organisaties in staat te stellen ook afval en restmaterialen transparant en daarmee verhandelbaar te maken. Wat afval is voor de een, zijn grondstoffen voor de ander. Waarom zou je dat dan niet delen met collega-bedrijven?

Een eigen grondstoffen en restmaterialen deelmarktplaats?

Heeft uw organisatie, gemeente, regio of stad de ambitie om efficiënter gebruik te maken van afval en restmaterialen, of om bedrijven te voorzien van een online tool om dit te doen? Vind dan niet opnieuw het spreekwoordelijke wiel uit, maar neem contact op met FLOOW2. Delen begint ten slotte met samenwerken.  


Contact: Laury Zwart | FLOOW2 | laury.zwart@floow2.com | +31(0)612409926

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?