Doe mee aan de 'Plastic pledge' voor meer gerecyclede kunststoffen

Summary
De EU roept overheden en bedrijven op om meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken en dat voornemen kenbaar te maken via een 'pledge'.
Doe mee aan de 'Plastic pledge' voor meer gerecyclede kunststoffen
library

Het potentieel voor de recycling van kunststofafval blijft in de EU grotendeels onbenut. Afgedankte kunststoffen worden in beperkte mate hergebruikt, vooral in vergelijking met andere materialen zoals papier en metaal. De EU roept overheden en bedrijven op om meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken en dat voornemen kenbaar te maken via een 'pledge'.

Recycling

Jaarlijks wordt in Europa ongeveer 25,8 miljoen ton kunststofafval geproduceerd, maar minder dan 30% van dit afval wordt ingezameld voor recycling. Het meeste ervan wordt gestort en verbrand (respectievelijk 31% en 39%) en hoewel het storten van kunststofafval de voorbije tien jaar is afgenomen, is de verbranding ervan toegenomen. Geschat wordt dat 95% van de waarde van kunststofverpakkingsmateriaal, jaarlijks 70 à 105 miljard euro, voor de economie verloren gaat na een zeer korte cyclus van eerste gebruik.

Campagne

De Europese Commissie wil daar Europabreed iets aan doen. In het EU-actieplan voor de circulaire economie noemen ze kunststoffen een topprioriteit. Ze zijn daarom een campagne gestart om het bedrijfsleven en de overheid ertoe te bewegen toe te zeggen meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken. Via een ''pledging campaign' willen ze zo veel mogelijk vrijwillige toezeggingen ophalen, om ervoor te zorgen dat uiterlijk 2025 tien miljoen ton gerecycleerde kunststoffen in nieuwe producten op de EU-markt wordt gebruikt.

Doe mee

Geïnteresseerde bedrijven en/of brancheorganisaties kunnen hun toezeggingen tot en met 30 juni 2018 indienen op het volgende e-mailadres: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu.

Op deze pagina lees je de EU-plannen, en helemaal onderaan de pagina (bijlage III) vind je meer informatie over de pledging campaign.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?