Doorbraakprojecten

Summary
Samenwerking in het Versnellingshuis zal leiden tot versnelling van gewenste ontwikkelingen.
Doorbraakprojecten
library

Grote maatschappelijke gewenste veranderingen in de samenleving komen niet vanzelf tot stand. Dat geldt ook voor de transitie naar de circulaire economie. Er is sprake van vele spelers waarbij niemand marktdominantie heeft of alleen in staat is om een beweging te forceren. Daardoor komen gewenste ontwikkelingen maar langzaam tot stand.

VNO-NCW en MKB Nederland willen daarom op het versnellen van ondernemersinitiatieven die bijdragen aan de gevraagde maatschappelijk veranderingen. Samenwerking tussen het publieke en private domein in het Versnellingshuis zal leiden tot versnelling van gewenste ontwikkelingen. Dit is goed voor de gewenste maatschappelijke veranderingen en goed voor de economie.

De aanpak van de doorbraakproject gebeurt door tijdelijk ondernemers bij te staan in de organisatie van de waardeketen, cross-sectorale vernieuwende verbindingen, (toegang tot de) juiste kennis en technieken, faciliterende financieringsarrangementen en regelgeving geen spelbreker te laten zijn.

Twee doorbraakprojecten

Er zijn twee doorbraakprojecten gestart.

Chemische recycling van plastics

Plastics is wereldwijd een groot probleem voor het milieu en in Nederland worden nog veel plastics verbrand. Er zijn technologieën beschikbaar die plastics afbreken tot grondstof wat opnieuw ingezet kan worden om nieuw plastics van te maken.

Het project chemische recycling van plastics beoogt om voor bedrijven die oplossingen hebben en de hele keten, een gunstig investeringsklimaat te creëren zodat Nederland snel de beschikking heeft over een fabriek die plastics chemisch recycled.

In dit project is het van belang om helder beleid te ontwikkelen voor welke verwerkingstechnologieën welke kunststromen het meest geschikt zijn. Dat vraagt samenwerking tussen overheid en bedrijven.

Bij dit project zijn scale up bedrijven, de chemie en gebruikers van kunststoffen betrokken. De hele keten speelt een rol in het zoeken naar oplossingen.

Textiel

Kleding wordt steeds korter gedragen en komt als afval op de markt. Uiteindelijk gaat het de verbrandingsoven in. Nederland kent technologische innovaties die in staat zijn katoen uit textiel terug te winnen en nieuwe garen van te spinnen.

Het doorbraakproject beoogt potentiele investeerders te zoeken en bij te dragen in een schone inzameling van kleding voor recycling. Daarbij is het ook van belang dat er afnemers zijn van het katoen wat geproduceerd wordt uit gedragen kleding.

De brancheorganisatie Modint heeft voor deze aanpak de Dutch Circular Textile Valley opgericht. Dat is een samenwerking tussen de fashionindustrie en potentiele verwerkers van gedragen kleding. Gestreefd wordt om dit jaar besluiten over een proeffabriek te kunnen nemen.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?