Duurzaamheid in de uitvaartbranche

Summary
De laatste trends en ontwikkelingen omtrent duurzaamheid in de uitvaartbranche
Duurzaamheid in de uitvaartbranche
library

Door de sterke groei van het aantal sterfgevallen en uitvaartondernemingen zijn er een hoop ontwikkelingen (trends) gaande op het gebied van uitvaarten.  Een trend van de afgelopen jaren is een duurzame uitvaart. Steeds meer mensen kiezen voor een groene invulling van hun begrafenis of crematie.

In tijden waarin mensen steeds meer met duurzaamheid bezig zijn, worden uitvaartorganisaties bijna verplicht om milieuvriendelijk te werken. Dit kan bijvoorbeeld door betere technieken in te zetten bij cremeren. Hierdoor komen er minder schadelijke stoffen vrij. Dit vraagt om extra investeringen voor uitvaartondernemers met een eigen crematorium, bijvoorbeeld DELA.

Elektrische crematieoven

DELA bouwt in Groningen het eerste gasloze crematorium van Nederland. Van oudsher zijn de ovens van crematoria in Nederland aangesloten op het gasnet. De eerste gasloze oven in Groningen gaat werken op groene stroom. DELA is de eerste in Nederland met een elektrische crematieoven. Tot voor kort was gas de meest efficiënte brandstof voor crematieovens. Maar door technische innovatie is elektriciteit ook efficiënt geworden. Daarmee is de elektrische crematieoven een goed alternatief geworden om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

De overstap op de elektrische oven vermindert de CO2-uitstoot met gemiddeld 113 kilogram per crematie. Hiermee worden belangrijke stappen gezet naar de gewenste klimaatneutraliteit.

“DELA plaatst in de toekomst in haar nieuw te bouwen crematoria geen gasovens meer”, stelt Chris Beaulen, directeur Uitvaartdiensten bij DELA. “Dit past in de duurzaamheids-doelstelling van DELA voor klimaatneutrale uitvaarten in 2030.”

Resomeren (bio-cremeren)

Resomeren of bio-cremeren is het lichaam van een overledene op een duurzame manier teruggeven aan de natuur. Het belangrijkste element hierbij is water. Het is een nieuw vorm van lijkbezorging en wat betekent “oplossen in water”. Door middel van alkalische vloeistof wordt het lichaam van de overledene onder verhoogde druk en temperatuur afgebroken. Na afloop van het proces blij" er een volledig steriele, waterige vloeistof en compleet schoon wit poeder over.

Yarden zet zich in om dit alternatief ook in Nederland mogelijk te maken. D66 hee" in november 2018 een voorstel ingediend om de Wet op de lijkbezorging aan te passen. Dit sluit goed aan op het initiatief van Yarden.

In 2011 is in opdracht van Yarden door onderzoeksbureau TNO onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van lijkbezorging. Yarden hee" op basis van dat onderzoek besloten om resomeren in Nederland mogelijk te maken. Uit eerdere TNO-studies bleek bio-cremeren bovendien een duurzamere methode dan cremeren of begraven. Resomeren kan uiteindelijk op geheel elektrische wijze worden uitgevoerd. Dit hee" ertoe geleid dat er in de Tweede Kamer inmiddels serieus gesproken wordt over resomeren.

Ecologische uitvaartkist

Bij de meeste standaard uitvaartkisten worden producten gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu. Er zijn tegenwoordig steeds meer organisaties die ecologische uitvaartkisten aanbieden. Onora is hier een voorbeeld van.

Onora is een nieuwe speler in de uitvaartbranche. Ze onderscheiden zich met nieuwe type ecologische uitvaartkisten. Het voordeel aan deze uitvaartkisten is dat ze volledig biologisch afbreekbaar zijn. De uitvaartkisten worden in Nederland gemaakt uit organisch materiaal, bioplastics.

Onora claimt dat de uitstoot bij een crematie maar liefst 75% minder is dan van gewone houten kisten. Bij begraven vergaat de kist volledig. Bij gewone kisten is dit vaak niet het geval, omdat daarin veel plastics, metalen en lijmen verwerkt zijn. Die zijn niet afbreekbaar, maar vaak zelfs giftig.

Natuurlijke begraafplaatsen

Er komen steeds meer natuurbegraafplaatsen in Nederland. Zowel private (commerciële) initiatieven als gemeentelijke begraafplaatsen. In het oosten zijn de meeste initiatieven. Dit kan verklaard worden door de bodemgesteldheid. Vooralsnog lijkt er geen einde te komen aan de groei van het aantal natuurbegraafplaatsen, de populariteit gaat de komende jaren nog verder toenemen. Ook gezien de vele initiatieven die in de publiciteit komen en de talloze natuurbegraafplaatsen die op dit in ontwikkeling zijn.

Dit artikel is geschreven door Marthijn van Oostveen. Het volledige brancherapport is leesbaar op Offerte.nl.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?