Op naar een duurzame Zuidas: inspiratie en tips in Duurzaamheidsverslag 2016

Op naar een duurzame Zuidas: inspiratie en tips in Duurzaamheidsverslag 2016
library

Het Duurzaamheidsverslag Zuidas is een gezamenlijk initiatief van Green Business Club Zuidas, gemeente Amsterdam en Hello Zuidas. Het afgelopen jaar zijn er projecten opgezet om de Zuidas duurzamer te maken, van car sharing app Toogethr tot de aanleg van groene daken en hekken. De ervaring en kennis die we daarbij hebben opgedaan delen we graag met je.

De Zuidas groeit

Dit is de vijfde editie van het Duurzaamheidsverslag Zuidas. De afgelopen vijf jaren laten een snelle ontwikkeling zien. Waar in 2011 de economische crisis nog vertraging veroorzaakte in de bouw, zijn de afgelopen jaren in sneltreinvaart kantoren en woongebouwen uit de grond geschoten. Dit heeft consequenties voor het gebied. Positief, omdat er meer mensen wonen, wat zorgt voor meer levendigheid en menging van functies. Een uitdaging op andere vlakken: het openbaar vervoer en de wegen raken voller, de druk op de openbare ruimte neemt toe.  

Leefbaarheid en bereikbaarheid

De Visie Zuidas, die in 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam, laat zien hoe Amsterdam hier mee om gaat en blijft werken aan een leefbare en goed bereikbare Zuidas voor iedereen. Ook het bedrijfsleven levert zijn bijdrage. Een groot aantal Zuidasbedrijven tekende het Convenant Bereikbaarheid Zuidas, waarin zij zich committeren aan het bereikbaar houden van het gebied. De vele initiatieven van bedrijven in dit verslag, zijn illustratief voor een gevoel van verantwoordelijkheid voor het gebied en de mensen die er verblijven.

Circulaire bouw

In 2016 is ABN Amro gestart met de bouw van het Paviljoen, dat volledig circulair wordt. Met plannen voor vier nieuwe Warmte Koude Opslag (WKO) systemen, huist in Zuidas straks één van de grootste thermische batterijen van Nederland, goed voor een 17,2 miljoen m3 water voor WKO per jaar. Er zijn weer meer groene daken aangelegd en er is een watervertragende groenstrook gerealiseerd in de kop van Zuidas, een primeur in Amsterdam. Een ander initiatief is Happy Fence, een groen bouwhek met waterbergende werking. CBRE is gestart met een pilot van twee bouwhekken en wil dit in de toekomst uitbreiden, om bouwwerkzaamheden op te fleuren met meer groen.

Samen naar kantoor

Vorig jaar hebben diverse Zuidas collega's samen deToogethr app gelanceerd,  een app waarmee je makkelijk collega’s kunt vinden om een rit mee te delen van en naar het werk in Zuidas. Duizenden mensen rijden elke dag met de auto naar dezelfde plek. Waarom zou je niet af en toe een rit delen? Dat is beter voor het milieu en de bereikbaarheid, en het is gezelliger.

Hogere lat

Toch, het kan altijd beter. En ook wat betreft het Duurzaamheidsverslag willen wij, gemeente Amsterdam Zuidas, Hello Zuidas en Green Business Club Zuidas de lat nog hoger leggen. Door met concrete informatie, cijfers en infographics duidelijk te maken hoe duurzaamheid zich manifesteert en waar de verbeterpunten liggen. Door behaalde resultaten zo veel mogelijk te kwantificeren en af te zetten tegen voorheen behaalde resultaten. Zo zetten we voor onszelf duidelijke lijnen uit, en kunnen we vervolgens meten of deze in de beoogde richting worden doorgetrokken. Deze kwantificeringsslag maakt  de duurzame ontwikkelingen en uitdagingen transparanter en geeft onszelf en betrokken partijen handvatten voor verbetering. 

Meer weten?

Bekijk het Duurzaamheidsverslag 2016 voor meer voorbeelden, inspiratie en tips! Neem ook eens een kijkje bij de Green Business Challenge Zuidas, waar young professionals zich buigen over praktische oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?