Ecomimicry, leren van de ecologie

Ecomimicry, leren van de ecologie
library

De natuur is circulair. De natuur is ook complex, sterk gebonden aan de groeiomstandigheden op een locatie en organismen hebben sterke afhankelijkheden. En wij? Wij houden niet van afhankelijkheid. Wij houden van eenvoud, willen vaak behouden wat er al is en denken dat we alles volgens een vooropgezet plan kunnen ontwikkelen.

Natuurlijke systemen functioneren zonder regels of sturing (van bovenaf), in principe kan dat ook in een circulaire economie die als systeem hoogwaardig functioneert. Dat vraagt om nauwkeurig denken over de condities en de wijze waarop daarmee gestuurd wordt. De ecologie als leermeester, vandaar dat ik spreek over 'Ecomimicry'.

Inkopen

Zo beschouw ik de inkoopkracht van de overheid en bedrijven als een belangrijke vorm van conditiesturing. Als die kracht optimaal wordt ingezet, dan zal in de lokale en nationale economie de ontwikkeling naar circulaire economie een flinke impuls krijgen. Economie gaat over business en circulaire economie brengt nieuwe businessmodellen met als effect een krachtige stap richting duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid is daarmee een effect en niet per se een doel!

Verandering

Denken en doen in de circulaire economie vraagt dus vooral om interventies op systeemniveau, gericht op de creatie van groeicondities. Met de huidige sturingsmodellen, die ontstaan zijn in de lineaire economie, werken we veelal aan behoud van het bestaande, de veilige basis van ons bestaan. In de circulaire economie werken we aan een sterk zelfsturende systeeminnovatie. Zo kunnen we leren van de ecologie en de mechanismen en processen (werkingen) deels kopieren om tot betere resultaten te komen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?