Ecomimicry voor design

Ecomimicry voor design
library

Circulaire economie is een 'living system'-concept. Dat vraagt inzicht in en gebruik van inzichten uit de ecologie. In de ecologie gaat het over samenhang, afhankelijkheid, groei-omstandigheden en meer interessante issues voor design voor circulair ondernemen.

ecomimicry_voor_circulair_design_3.1_.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Pieter van Os

Employee at Reversed Concepts

Do you want to comment on this library-item?