Een kijkje in de keuken van circular design

Een kijkje in de keuken van circular design
library

Design studenten verbreden de horizon van productontwerp door verder te kijken dan alleen de productie en gebruik van het product. Een impressie van de coachsessie voor de studenten van de CIRCO Circular Design Challenge.

De uitdaging: herontwerp een bestaand consumentenproduct

In de Circular Design Challenge gaan studenten van verschillende ontwerpopleidingen aan de slag met circular design. Nadat ze een bestaand consumentenproduct hebben gekozen, gaan ze aan de slag om een circulaire oplossing te vinden voor het product, de bijbehorende dienst en het businessmodel. De afgelopen zomer zijn ze aan de slag gegaan en op vrijdag 23 september was het moment van eerste feedback. Hierbij werden ze  gecoacht door professionals op het gebied van product design, service design en business design. Wijze tips passeerden de revue. Een kijkje in de keuken van circular design!

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/a9a71d39e391a6f21b166bc444686e59_large.jpg

Product design

Het belang van circulair ontwerpen wordt onderstreept door de coaches: “circulair ontwerpen zal de standaard in de toekomst worden” aldus Siem Haffmans van Partners for Innovation. “Ik zal me rot schamen om iets te ontwerpen dat niet circulair is.” Siem, die naast zijn bedrijf ook als docent lesgeeft aan de kunstacademie, werkt graag met studenten: “studenten hebben de neiging om dingen te proberen die niet kunnen, maar dan kan het toch opeens wel. Dat is inspirerend!”

Gaspard Bos van New State of Matter keek als coach naar de productkant van de ontwerpuitdagingen die de studenten geformuleerd hadden. Als ondernemer creëert hij projecten die verbindend zijn op het gebied van circulaire economie. Zo heeft het project ‘Endless Objects’ opgezet om het inzetten van 3D printers te vergroten en de levensduur van producten te verlengen. Tijdens de sessie merkte hij op dat studenten erg ambitieus zijn en soms te veel tegelijk willen oplossen. “Het is goed om een betere focus te hebben en duidelijke strategie. Veel oplossingen zijn wel realiseerbaar, maar de vraag is of men hiervoor wil betalen.” Ook hier spelen ontwerpers een belangrijke rol, om iets te creëren dat aantrekkelijk is en consumenten kan verleiden.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/708ff24b58155c1ba6172f1f03189f35_large.jpg

Service design

Een ander belangrijk onderdeel van circulair ontwerpen is service design. De dienst rondom het product zal een steeds belangrijkere rol spelen. Het begint bijvoorbeeld bij het inrichten van een innamedienst om de producten na gebruik terug te krijgen. Ook ontdekken steeds meer bedrijven dat het interessant is om hun product niet te verkopen, maar in dienstvorm aan te bieden. Hier ligt ook een taak voor ontwerpers volgens Marc Fonteijn van Service Design bureau 31Volts: “voor circulair ontwerpen is het belangrijk om voorbij het productgebruik te denken en dit is waar service design bij kan helpen”. Voor veel studenten is dit nieuw en lag de focus dan ook vooral op het product, terwijl het nog een stuk vernieuwender kan als service design een plek krijgt. Marc: “de concepten zitten tot nu toe allemaal op de haalbare horizon.” De horizon kan echter verbreed worden door verder te kijken dan alleen de productie en gebruik van het product, en bijvoorbeeld ook het weggooigedrag mee te nemen.

Om het consumentengedrag mee te nemen in het ontwerp is Thijs Kremers gevraagd van de Innovatiestudio Moorgen. Samen met zijn compagnon Hugo Ward richten zij zich op het ontwikkelen van interventies voor gedragsverandering. Voor de transitie naar een circulaire economie is het niet alleen belangrijk om het product of de dienst aan te passen. Ook het consumentengedrag moet veranderd worden en hierbij kan service design helpen zodat “consumenten sneller bereid zijn om hun gedrag aan te passen bij de modellen die horen bij circulaire economie”, aldus Thijs. De studenten zetten hiervoor al de eerste stap door meerdere facetten mee te nemen in hun ontwerp. Dit werd ook door Thijs opgemerkt: “de studenten zijn op veel verschillende denkniveaus bezig, zowel  concreet zoals het product en dienst, maar ook abstract. Het is leuk om dit verschil te merken.”

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/fddd303bd4c642b3ac2beb614900e4d9_large.jpg

Business design

De aanleiding van de ontwerpuitdaging is het product, maar om een transitie naar een circulaire economie te maken is een grotere systeemverandering nodig. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar het business model bij het product. Hierbij zal de economische groei los gekoppeld moeten worden aan de ecologische impact. Nieuwe business modellen kunnen vervolgens een oplossing bieden. Zo stelt Jeroen Hinfelaar van Nuovalente: “het huidige economische systeem is niet meer houdbaar, maar vanuit de kennis van business modellen komen de ideeën om dit probleem op te lossen.” De studenten zijn hiermee al begonnen, maar voor velen is dit wel nieuw. Jeroen: “ze hebben een frissere kijk, maar soms ontbreekt er nog een stukje kennis. De studenten moeten leren om de transitie te maken van producten naar business modellen.”

De uitwisseling van kennis deze dag moet de studenten een zetje geven voor de laatste fase die wordt afgerond voor de Dutch Design Week. Sander Mulder van o.a. de Design Innovation Group gaf aan dat “de studenten veel geweldige ideeën en idealen hebben, maar deze zijn niet altijd door te voeren in de industrie. Deze gesprekken kunnen ze helpen om het palet van de studenten te vergroten.” Dat hij daar graag aan bijdraagt, mag duidelijk zijn, Sander is bezig met een promotieonderzoek op de TU Eindhoven over de verantwoordelijkheid van ontwerpers: “circulair ontwerpen is een manier is om verantwoordelijkheid te nemen als ontwerper. Als je denkt in die hoedanigheid dan sta je op een andere manier in de wereld, dan wanneer je werkt als ‘end of pipe’ (ze lossen het daar wel op).” Zo geeft de Circular Design Challenge de studenten de gelegenheid om al in een vroeg stadium  na te denken over welke verantwoordelijkheid en rol je als ontwerper neemt.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/b97b63889ae3d157a720e46f9074ac51_large.jpg

Dutch Design Week 2016

De studenten presenteren hun concepten op 27 oktober tijdens de Dutch Design Week 2016 op het DRIVE Design Research en Innovation Festival. Een jury én de bezoekers zullen het beste concept kiezen. Tijdens deze DRIVE dag, ‘Circular works’, delen bedrijven hun ervaringen over hoe een circulaire design aanpak voor hen werkt, en wat volgende uitdagingen zijn. Hiermee gaan we aan de slag in sessies met de aanwezige ontwerpers, bedrijven, onderzoekers, beleidsmakers en studenten. Doe mee:  aanmelden voor het DRIVE event kan via de volgende link.

Je kunt op de website van de challenge de foto impressie vinden van de coach sessie.

Fotografie: Mathilde van der Plas

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?