Een nieuwe kans voor Myanmar’s mangrovebossen

Summary
Informatie over CO2-compensatie
Een nieuwe kans voor Myanmar’s mangrovebossen
library

Een nieuw CO2-project in de portfolio van Groenbalans
Mangrovebossen bestaan uit bomen en struiken die groeien langs tropische en subtropische kusten. Ze vormen een belangrijk ecosysteem en spelen een grote rol in de reductie van CO2. De afgelopen vijftig jaar is wereldwijd 30 tot 50% van de bossen verdwenen.

 CO2-compensatieproject

Het idee van kustbewoners in Myanmar om hun mangrovebossen te herstellen, blijkt een groot succes. Het initiatief levert extra inkomen op voor de lokale bevolking én biedt een belangrijke troef in de strijd tegen de klimaatverandering. Cameron Keith Richards, hoogleraar aan de Southern Cross universiteit in Australië, bezocht in 2016 het Thor Heyerdahl Klimaatpark om het mangroveherstel en de CO2-opslag te beoordelen. Zijn evaluatierapport bevestigt dat het klimaatpark 4,3 miljoen ton CO2-opslag verzekert in de komende twintig jaar. Zijn verslag zorgde ervoor dat het project in aanmerking kwam om de CO2-opslagcapaciteit op de markt te brengen.

Verified Carbon Standard

Verra is de internationale organisatie die duurzame energieprojecten certificeert (VCS). Realisatie van CO2-compensatie is alleen mogelijk door te investeren in VCS CO2-rechten.

Sustainable Development Goals

Projecten moeten voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals, vastgelegd door de United Nations tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Chiesi 100% CO2-neutraal

Als onderdeel van haar duurzaamheidsbeleid heeft Chiesi samenwerking gezocht met Groenbalans. Haar 600 ton onvermijdbare CO2-uitstoot compenseert Chiesi met een investering in CO2-rechten uit de projecten Herstel mangrovebossen in Myanmar en Cook stoves in Ghana.

Waarom Groenbalans?

Partner in verduurzamen. Groenbalans begeleidt organisaties en overheden bij het realiseren van hun duurzame strategie. Wij geven onafhankelijk advies over energiebesparing en duurzame energieprojecten als zon op dak. En over hoe CO₂-uitstoot te reduceren tot en met klimaatneutraal ondernemen. In samenwerking met onze klanten leveren wij een verantwoorde bijdrage aan de ingezette energietransitie. Met als resultaat een positieve impact op de 3 P’s: People, planet, profit.

Groenbalans is opgericht in 2017 en is een dochteronderneming van Windunie Groep.

Informatie CO2-compensatieproject Mangrovebos Myanmar Informatie CO2-compensatieproject Cook stoves Ghana https://www.circulairondernemen.nl/uploads/1be3e3c6da9bc41d7a580bc5c94e63de_large.png
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?