Eindrapport Circulaire Infuuszakken

Summary
Onder de vlag van Keteninnovatieprogramma Zorgeloos Afval onderzocht een groep of het mogelijk is om de levenscyclus van een infuuszak circulair te maken. Zij presenteren hier hun eindrapport.
Eindrapport Circulaire Infuuszakken
library

Onder de vlag van Keteninnovatieprogramma Zorgeloos Afval onderzocht een groep van 14 partijen, bestaande uit zorgorganisaties, producenten, afvalverwerkers en kennisinstellingen of het mogelijk is om de levenscyclus van een infuuszak circulair te maken. Zij presenteren nu hun eindrapport met daarin werkwijze, lessen en uitdagingen voor de toekomst.

De pilotgroep 'Circulaire Infuuszakken' stelde zich tot doel gebruikte infuuszakken gescheiden in te zamelen zodat deze vervolgens verwerkt konden worden tot granulaat dat dan weer als grondstof voor de productie van nieuwe infuuszakken gebruikt kon worden. Om erachter te komen of deze ambitie haalbaar was, beantwoordden zij de volgende vragen:

  • Welke infuuszakken worden op dit moment door de ziekenhuizen gebruikt?
  • Uit welke materialen zijn de verschillende infuuszakken vervaardigd?
  • Zijn de infuuszakken recyclebaar?
  • Kunnen de producenten gerecycled materiaal gebruiken bij de productie van nieuwe infuuszakken?

Aanbevelingen en uitdagingen

  • Nader onderzoek naar de inzamel- en recycling mogelijkheden van de Fresenius infuuscontainers. UMC Utrecht gaat door met gescheiden inzamelen van de Fresenius-Kabi containers in samenwerking met de afvalverwerker en de leverancier om de verdere mogelijkheden van recycling te onderzoeken. Dit zal worden meegenomen in de verschillende pilots op gebied van afvalscheiding die momenteel op verschillende afdelingen in het UMC Utrecht gestart zijn.
  • Onderzoek naar stickers die makkelijk verwijderd kunnen worden, zodat meer infuuszakken kunnen worden ingezameld voor recycling. Belgie╠ł heeft hier al resultaten mee geboekt.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om gerecycled kunststof in te zetten voor verpakking van geneesmiddelen (voldoet het aan de gestelde strenge eisen) of andere toepassingen in de zorg om uiteindelijk als zorginstelling echt circulair te kunnen zijn.
Eindrapport Circulaire Infuuszakken
Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?